Produkter

Här ser du en översikt över de produkter vi erbjuder. Du kan köpa våra böcker,  USB- eller CD-produkter, häften, förteckningar och årsskrifter. Även medlemskap i Föreningen för Smedforskning köper du här. För vissa finns en del val att göra när man gått in på en produkt. Om du är inloggad som medlem, visas medlemspris på vissa av produkterna. Du kommer att få olika betalternativ på slutet.