Järnbruk i Dalarna

356 kr

I denna bok som är den sjunde i serien om järnbruk i olika landskap redovisas omkring 80 av de bruk i Dalarna som haft smedjor.

Beskrivning

I denna bok som är den sjunde i serien om järnbruk i olika landskap redovisas omkring 80 av de bruk i Dalarna som haft smedjor. Skriften är tänkt att ge de som forskar om smeder fakta om de ställen där smederna arbetade. FFS har därför inte tagit med de bruk som endast hade masugn, s.k. hyttor.
I södra Dalarna fanns relativt stora bygder med odling och järnframställning som viktiga näringar redan från 700 – 800-talen. Rester av blästbruk finns på flera ställen. I både Öster- och Västerbergslagen växte bergsmansbyar fram under medeltiden. Det stora genombrottet för järnhanteringen kom under senare delen av 1500-talet och 1600-talet. Kring sekelskiftet 1700 spred sig smidet norrut genom att masugnar och hamrar startades i de skogrika områdena norr och väster om Falun. Senare tillkom bruk runt Siljan och i Svärdsjö och Älvdalen. Personregister till Järnbruk i Dalarna