Aktiviteter

2023

 
11 februari 
Riksföreningarnas släktforskardag kl 09-16. Tema blir Industrialiseringen och kommer att innehålla ett tjugotal spännande programpunkter. En helt digital föreläsningsdag.
 
25 mars

Årsmöte kl 14.00 via Zoom. Årsmöteshandlingar som styrelsen ansvarar för kommer att vara tillgängliga från och med den 10 mars.