Styrelsen

Valda ledamöter för 2021 och uppgifter fram till nästa årsmöte:

Mari-Anne Roslund: ordförande
Kontakta Mari-Anne: smedjan@smedforskning.se

Örjan Hedenberg vice-ordförande
Kontakta Örjan: databasen@smedforskning.se

Susanne Holz sekreterare
Kontakta Susanne: utskick@smedforskning.se

Anneli Fryksten Holm, kassör
Kontakta kassören: kassan@smedforskning.se

Eva Löfman suppleant

Revisorer
Mats Månsson, ordinarie
Helena Gille, ordinarie
Sonia Holz, suppleant

Valberedning 2021 
Inga valda, kontakta gärna styrelsen om du vill hjälpa till.