Styrelsen

Valda ledamöter för 2020 och uppgifter fram till nästa årsmöte:

Mari-Anne Roslund: ordförande
Kontakta Mari-Anne: smedjan@smedforskning.se

Örjan Hedenberg vice-ordförande
Kontakta Örjan: databasen@smedforskning.se

Susanne Holz sekreterare
Kontakta Susanne: utskick@smedforskning.se

Sonia Holz kassör (tjl)
Anneli Fryksten Holm, biträdande kassör
Kontakta kassören: kassan@smedforskning.se

Christer Sturesson suppleant

Revisorer
Mats Månsson
Helena Gille

Valberedning 2020 
Inga valda, kontakta gärna styrelsen om du vill hjälpa till.