Information om föreningen

Föreningen för Smedsläktsforskning – FFS – är ett forum för alla släktforskare som har smeder i släkten. Vi är en ideell förening, grundad 1994 av fyra smedsläktsforskare. Föreningen har idag cirka 800 medlemmar.

Föreningen arbetar med att samla och förmedla uppgifter om smeder. Det görs genom att systematiskt gå igenom källor som kyrkböcker, hammartingsprotokoll och andra källor och registrera alla uppgifter om smeder. Uppgifterna samlas i Smeddatabasen som regelbundet publiceras i form av Smedskivan, tidigare på DVD men sedan 2013 på usb-minne. En skriftserie med olika smedsläkters släktträd har också getts ut under åren.

Vi har en egen tidning Smedforskaren som vill förmedla gamla och nya rön om våra smeder och deras arbetsplatser. Alla är välkomna att bidra med artiklar och bilder.

Vi gav 2013 ut en bok om bruk och smedjor i Västmanland. Det blev starten till en serie med nio böcker som beskriver Sveriges historiska bruk och smedjor i ord och bild landskapsvis. Böckerna beskriver inte bara brukens historia och ägarförhållanden utan även vilka smeder som varit verksamma vid de olika bruken i ett tidigt skede. Läs gärna mer under Publikationer.

Sedan flera år samarbetar vi med Sällskapet Vallonättlingar och nu även med ytterligare fyra rikstäckande föreningar. Gruppen har arrangerat ett par digitala släktforskardagar under 2020 och 2021. Gruppen fortsätter även under 2022. Arrangemanget går nu under namnet Riksföreningarnas släktforskardag – RSFD, detta för att inte blandas ihop med andra arrangemang. Dessa digitala släktforskardagar har varit mycket välbesökta. FFS har anordnat ett par släktforskarkaféer under 2021, något som återkommer under 2022. Föreningen har också ett konto på Facebook där både medlemmar och andra är aktiva.

Allt arbete görs genom frivilliga insatser. Kansliet är inte bemannat, men vi besvarar förfrågningar så snart vi kan. Utskick av beställningar görs normalt en kväll i veckan.

Om du vill ha mer information om arbetet inom föreningen och är intresserad av att bidra, kontakta en styrelsemedlem.

Föreningen antog vid årsmötet 2016 nya stadgar som uppdaterats 2021. Du hittar dem här: 

Föreningens stadgar uppdaterade 2021.