Vilka vi är

Föreningen för Smedsläktforskning FFS

Lindinö Business Center

Vasavägen 78-80, 181 41  Lindingö

Då vi inte har något bemannat kansli skickas brev och försändelser till Föreningen för Smedsläktforskning C/O Anneli Fryksten Holm, Notholmen 6, 746 91  Bålsta

Vår hemsideadress är https://smedforskning.se

EU:s dataskyddsförordning – GDPR

Vi  vill informera dig om en förändring gällande hanteringen av dina personuppgifter.
Den 25 maj 2018 börjar den nya förordningen att gälla i hela EU. Syftet är att stärka skyddet för personer vid hantering av personuppgifter. Här nedan beskriver vi hur vi sparar och använder din personliga information och vilka rättigheter du har.

Dessa personuppgifter samlar vi in

Vi hämtar in uppgifter direkt ifrån varje medlem. Namn, adress, e-postadress och födelseår sparas. Uppgifterna uppdateras av utsedd ansvarig inom styrelsen för medlemsmatrikeln. Uppgifterna behålls under hela tiden som medlemskapet löper.

EU-förordningen medger lagring av personuppgifter för ”arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål”. För vår databas har vi satt gränsen 100 år tillbaka för födelseåret för de personer som tas med. Undantag kan dock göras för att exempelvis få syskonskaror kompletta.

Hur och varför behandlar vi dina personuppgifter

Medlemmarnas namn och postadresser är en förutsättning för föreningsverksamheten. Registrering av dessa uppgifter är därmed ett berättigat intresse, så länge personerna i fråga är medlemmar. Det är också ett sätt för att föreningen ska kunna kommunicera med sina medlemmar och hantera olika angelägenheter smidigt. I medlemskapet ingår årligen fyra nummer av medlemstidningen Smedforskaren, som skickas ut i pappersform alternativt per e-post till medlemmarna. För detta förutsätts att föreningen har namn, adress och e-postadress uppdaterade och lagrade. Vi har infört en ungdomsrabatt för ungdomar under 30 år vilket förutsätter uppgift om födelseår. Vi gör ibland någon form av medlemsstatistik för att ha som underlag vid t.ex. beslut om hur dokumentation ska publiceras, i pappersform och/eller digitalt. Detta förutsätter också uppgift om födelseår eftersom det inte sällan är en generationsfråga.
När man ansöker om medlemskap accepterar man lagring av namn, adress, epost och födelseår. En rutin för samtycke kopplas till betalningen av medlemsavgift.

Rättande och utlämnande av personuppgifter

Vi lämnar vid enstaka tillfällen ut namn och adress till annan medlem om denna söker släktforskare för tydligt gemensamt intresse inom släktforskningen, efter att tillstånd inhämtats från berörd person.
Medlem kan också begära att personuppgifter rättas, raderas eller blockeras genom att kontakta oss. Radering innebär dock avslutat medlemskap i Föreningen för Smedsläktforskning.

Cookie-filer

Om du besöker vår inloggningssida kommer vi att sätta en tillfällig cookie, denna cookie innehåller inga personuppgifter och den försvinner när du stänger din webbläsare.

När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information om din inloggning och dina val för utformning av skärmlayouten. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar och cookie-filer för layoutval gäller i ett år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort.

Inbäddat innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga

Vilka vi delar dina data med

Vi delar inte vår data med någon annan part.

Hur länge vi behåller dina uppgifter

För användare som registrerar sig på vår webbplats sparar vi även de personuppgifter de anger i sin användarprofil. Alla användare kan se, redigera eller radera sina personuppgifter när som helst (med undantaget att de inte kan ändra sitt användarnamn). Även webbplatsens administratörer kan se och redigera denna information.

Vilka rättigheter du har över dina data 

Om du har ett konto eller har skrivit några kommentarer på denna webbplats kan du begära en exportfil med de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har gett oss. Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

Vart vi skickar dina uppgifter

Kommentarer från besökare kanske kontrolleras via en automatiserad tjänst för detektering av skräppost.