Järnbruk i Småland och Blekinge

356 kr

I Småland har järn framställts sedan tidig järnålder. Från småskalig produktion baserad på sjö-och myrmalm utvecklades hanteringen till järnbruk med produktion av stångjärn och manufaktursmide.

I den nya boken Järnbruk i Småland och Blekinge som är den åttonde i serien om svenska järnbruk presenteras i ord och bild drygt 90 av de järnbruk i de båda landskapen som haft smedjor.

Beskrivning

I Småland har järn framställts sedan tidig järnålder. Från småskalig produktion baserad på sjö-och myrmalm utvecklades hanteringen till järnbruk med produktion av stångjärn och manufaktursmide.
I en handelsordning för den danska staden Flensburg från tidigt 1300-tal förekommer sortimenten Kalmarejärn och Blekingejärn. Det visar att Småland och Blekinge redan vid den tiden exporterade järn. Då var det osmundjärn framställd i liten skala av sjö- och myrmalm. Från 1600-talet blev tillverkningen mer storskalig med produktion av stångjärn och manufaktursmide vid järnbruk.
I den nya boken Järnbruk i Småland och Blekinge som är den åttonde i serien om svenska järnbruk presenteras i ord och bild drygt 90 av de järnbruk i de båda landskapen som haft smedjor. Boken är tänkt att vara en handbok för släkt- och hembygdsforskare som vill veta något om de ställen där deras anfäder arbetade.
För varje bruk ges information om när verksamheten startade och när den upphörde. Det finns uppgifter om grundare och ägare och även om smeder. Bildmaterialet består dels av samtida kartor, dels av äldre och nyare fotografier av miljöer och byggnader, samt några samtida fotografier av personalen vid ett par av bruken. Personregister till Järnbruk i Småland och Blekinge