Järnbruk i Närke och Östergötland

356 kr

De äldsta kända privilegierna för järnframställning i Sverige utfärdades 1340 för Västra Berget i Närke

Beskrivning

De äldsta kända privilegierna för järnframställning i Sverige utfärdades 1340 för Västra Berget i Närke. I privilegierna föreskrivs att där skulle finnas en fogde och tolv rådgivare. Den som skulle lära till smed skulle smida ett år utan lön, men förses med skor, vadmalskläder och kost. Därefter skulle han arbeta tre år med lön hos dem som lärde upp honom. Det äldsta bruket i Närke är Skyllbergs bruk, som nämns i ett gåvobrev redan 1346. Även bergsmännen i Östergötland ville redan i slutet av 1300-talet ha bergslagsprivilegier. Sådana utfärdades slutligen av Gustav Vasa 1525.  Bland de äldsta är Sonstorps bruk som länge var det största järnbruket i Östergötland, men det mest kända torde vara Finspång, som anlades på 1560-talet.
Närmare 90 bruk och smedjor beskrivs i ord och bild i boken som är den sjätte i FFS järnbruksserie. Liksom i tidigare böcker berättas inte bara om brukens historia och ägarförhållanden utan även om vilka smeder som varit verksamma vid de olika bruken i ett tidigt skede. Personregister till Järnbruk i Närke och Östergötland