Järnbruk i Norrland

356 kr

Denna bok, som är del fyra i en serie, omfattar hela Norrland, dvs nio landskap och drygt 130 bruk

Beskrivning

Denna bok, som är del fyra i en serie, omfattar hela Norrland, dvs nio landskap och drygt 130 bruk. Bruken började anläggas längs Norrlandskusten efter att Bergskollegium år 1673 utfärdat ett allmänt tillstånd för att stimulera anläggandet av järnbruk i Norrland. Ett bakslag kom våren 1721 då ryssarna härjade kusten. Hemman och järnbruk brändes ner. Om detta och mycket annat berättas i boken. Där nämns också smedsläkter som varit verksamma vid de olika järnbruken. Personregister till Järnbruk i Norrland