Järnbruk i västra Götaland

351 kr

Denna bok, som är den femte i serien, innehåller liksom den föregående boken 2016 flera landskap, nämligen Bohuslän, Dalsland, Halland och Västergötland

Beskrivning

Denna bok, som är den femte i serien, innehåller liksom den föregående boken 2016 flera landskap, nämligen Bohuslän, Dalsland, Halland och Västergötland. Landskapen utgör den västra delen av landsdelen Götaland. Beteckningen västra Götaland i bokens titel ska därför inte förväxlas med länet Västra Götaland där inte Halland ingår. De drygt 50 bruken presenteras landskapsvis. För Västergötlands del är det första gången en sådan samlad presentation görs. Inom området startade järnframställningen tidigt. Redan i 1457 års jordebok omtalas en vattendriven hammarsmedja i Forsvik nära gränsen till Närke. Den industriella verksamheten där fortsatte in i vår tid. Många av bruken i framförallt Västergötland var kortlivade. Liksom i tidigare böcker berättas inte bara om brukens historia och ägarförhållanden utan även om vilka smeder som varit verksamma vid de olika bruken i ett tidigt skede. Personregister till Järnbruk i västra Götaland