Svenska smedsläkter, häften

65 kr129 kr

Skriftserien Svenska Smedsläkter har under åren utkommit med 34 häften. Varje nummer består av 32-48 sidor och innehåller en eller flera smedsläkter. Läs mer under beskrivning nedan.

Beskrivning

Skriftserien Svenska Smedsläkter har under åren utkommit med 34 häften. Varje nummer består av 32-48 sidor och innehåller en eller flera smedsläkter.

Häfte. 1 innehåller släkterna Garneij Köhler
Häfte. 2 innehåller släkterna Asp Swartling
Häfte. 3 innehåller släkterna Lögström Stockhaus SLUT
Häfte. 4 innehåller släkterna Becker Roxström Silja Wennerström
Häfte. 5 innehåller släkterna Carlberg Thunman Hjulström SLUT
Häfte. 6 innehåller släkterna Gevert del 1
Häfte. 7 innehåller släkterna Broms Hjerpe
Häfte. 8 innehåller släkterna Gevert del 2 SLUT
Häfte. 9 innehåller släkterna Hammarbäck Nyqvist
Häfte. 10 innehåller släkterna Gropp Wennerström del 2 Skönberg SLUT
Häfte. 11 innehåller släkterna Lybeck Ringel Vieweg SLUT
Häfte. 12 innehåller släkterna Lögdqvist Spångberg Sverkström SLUT
Häfte. 13 innehåller släkterna Palm
Häfte. 14 innehåller släkterna Brusk Nordahl SLUT
Häfte. 15 innehåller släkterna Lindberg
Häfte. 16 innehåller släkterna Aldrin Hammar Ståhle
Häfte. 17 innehåller släkterna Taberman Wahlqvist
Häfte. 18 innehåller släkterna Göthberg Lang Lodén Tjernlund
Häfte. 19 innehåller släkterna Wård Öhman
Häfte. 20 innehåller släkterna Hane del 1 Lundström
Häfte. 21 innehåller släkterna Berggren, Geschwind, Ljung och Reisman (augusti 2007)
Häfte 22 består av släkterna Axberg (Ferna), Rolig och Örn (augusti 2009)
Häfte 23-24 innehåller den stora släkten Qvarfordt. Ny utgåva med rättelser och nya kompletterande uppgifter. (juni 2015)
Häfte 25 består av släkterna Moberg och Sundfors. (februari 2011)
Häfte 26 tar upp släkterna Hellsberg, Malmlöf, Schilström och von Holtz. (juni 2011)
Häfte 27 innehåller släkterna Bjurström, Krän, Skeppström och Utter. (januari 2012)
Häfte 28 består av del 2 av den stora släkten Hane. (april 2012)
Häfte 29 består av släkterna Dybeck och Toll. (juli 2012)
Häfte 30 består av släkterna Björnberg, Corell, Scherp och Öbrink. (januari 2013)
Häfte 31 består av släkten Stake. (juni 2013)
Häfte 32 består av släkterna Dahlstedt, Spets och Tupp. (december 2014)
Häfte 33 består av släkter Broström och Borgström. (september 2015)
Häfte 34 består av släkterna Brevits, Maxe och Siljeholm (november 2016) SLUT

Ytterligare information

Häften

1, 2, 4, 6, 7, 9, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23-24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33