Järnbruk i Södermanland

351 kr

Här presenteras 47 bruk. I inledningen beskrivs järntillverkning och gjutning. Här finns både hammarbruk och ett flertal masugnar med.

Beskrivning

Vi fortsätter bokserien om svenska järnbruk. I denna bok som är del tre, presenteras 47 bruk. I inledningen beskrivs järntillverkning och gjutning. Till skillnad mot de två tidigare böckerna, där endast hammarbruk presenterats, har här ett flertal masugnar tagits med. Presentationerna innehåller många intressanta historier, exempelvis får vi veta om hur man smugglade smeder från Tyskland till Fristaden i Eskilstuna och hur Tunafors bruk fick bli ersättning för ett lån som Karl XII tagit upp av kosackernas överbefälhavare Mazepa. Personregister till Järnbruk i Södermanland