Välbesökt årsmöte

18 april, 2013

FFS årsmöte måndagen den 15 april blev välbesökt. Efter genomgång av verksamhet, budget och ett antal val bjöd föreningen på uppskattad förtäring och mingel. Deltagarna kunde sedan under någon timme lyssna på Peter Sjölund, ordförande för Härnösands Släktforskare. Som en av de första släktforskarna i Sverige har Peter börjat nyttja den spännande DNA-tekniken i släktforskningen.…

Läs mer »

Smedforska!

5 mars, 2013
Smedforska!

Äntligen har den kommit ut. Handboken Smedforska! författad av Ulf Berggren och utgiven av Sveriges Släktforskarförbund. Hur går man vidare för att spåra den flyttbenägna gruppen smeder och hur hittar man detaljer om smedens arbete? Om detta och mycket annat handlar boken. Pris för medlemmar i FFS: 295 kr (inklusive porto). Pris för icke medlemmar:…

Läs mer »

Hur arbetar FFS?

3 mars, 2013
Hur arbetar FFS?

Hur arbetar FFS? FFS är en ideell förening, där allt arbete görs genom styrelsemedlemmarnas frivilliga insatser. Kansliet som ligger i Solna är inte bemannat dagtid. Beställningar med utskick görs normalt en kväll i veckan. Arbetet med Smeddatabasen liksom produktionen av medlemstidningen Smedsforskaren och utveckling av webbsidan pågår kontinuerligt. Om du vill ha mer information om arbetet…

Läs mer »

Medlem 2013

2 februari, 2013

I medlemsavgiften för 2013 ingår fyra välmatade nummer av tidningen Smedsforskaren och ett häfte av Svenska Smedsläkter. Medlem i Sverige betalar 140 kronor på plusgiro 84 28 21-1. Du som glömt betala, gör det nu i början av februari så hinner du få Smedsforskaren nr 1/2013. För boende utanför Sverige är årsavgiften 2013, 240 kr…

Läs mer »

Svenska Smedsläkter – nytt nummer

19 januari, 2013
Svenska Smedsläkter – nytt nummer

Häfte nr 30 i skriftserien som just kommit ut innehåller denna gång fyra smedsläkter, Björnberg, Corell, Scherp och Öbrink. Släkterna presenteras vanligen med alla kända led före år 1800. Denna gång har även familjer efter 1800 tagits med. Släkten Scherp härstammar från Igelhöjden, Gåsborns socken i Värmland. Den här redovisade släkten Björnberg härstammar från Lerbäcks…

Läs mer »