Medlem 2013

2 februari, 2013

I medlemsavgiften för 2013 ingår fyra välmatade nummer av tidningen Smedsforskaren och ett häfte av Svenska Smedsläkter. Medlem i Sverige betalar 140 kronor på plusgiro 84 28 21-1. Du som glömt betala, gör det nu i början av februari så hinner du få Smedsforskaren nr 1/2013. För boende utanför Sverige är årsavgiften 2013, 240 kr…

Läs mer »

Svenska Smedsläkter – nytt nummer

19 januari, 2013
Svenska Smedsläkter – nytt nummer

Häfte nr 30 i skriftserien som just kommit ut innehåller denna gång fyra smedsläkter, Björnberg, Corell, Scherp och Öbrink. Släkterna presenteras vanligen med alla kända led före år 1800. Denna gång har även familjer efter 1800 tagits med. Släkten Scherp härstammar från Igelhöjden, Gåsborns socken i Värmland. Den här redovisade släkten Björnberg härstammar från Lerbäcks…

Läs mer »

Lästips

3 januari, 2013

Förvaltaren Carl Adolf Muhr tog under sina år vid Laxå bruk ett antal brukselever under sina vingar. ”Redan 1815 började Muhr att som elever mottaga ynglingar, vilka önskade gå bruksvägen och snart spred sig ryktet om hans stora förmåga att utbilda dugliga bruksförvaltare. Enligt en af Muhr förd längd över Laxå skrivare utbildade han inalles…

Läs mer »

Besök på Landsarkivet i Uppsala

20 december, 2012
Besök på Landsarkivet i Uppsala

Några tappra medlemmar i  FFS’ styrelse begav sig på en resa i ruskväder, i månadsskiftet november/december. Målet var landsarkivet i Uppsala, för att plöja igenom en del bruksarkiv för Västmanland. Till vår förvåning fanns det mycket material, bl.a. räkenskapsböcker för våra smeder. Det arkiv som vi tittade mest i var från Skinnskatteberg. Vi kunde konstatera att samtliga…

Läs mer »

Smedforskarnas årsskrift 2012

21 november, 2012
Smedforskarnas årsskrift 2012

Är verkligen värd att leta i! Skriften innehåller smedsregister för Småland, Värmland och Östergötland åren 1730-1739. I registret till alla ärenden med smeder i hammartingsprotokollen för Östergötland samt Tabergs och Tjusts bergslager i Småland finns namn från domstolsärenden, brottmål och tvister. Det tar också upp inskrivning av nya lärgossar, nyinflyttade smeder, utdelande av mästarbrev, förordnande…

Läs mer »