Hornsö masugn

13 december, 2018

Hornsö ligger vid Alsterån ca fem mil norr om Kalmar och ett par mil inåt landet. Masugnen i Hornsö, som skulle ersätta en äldre masugn i Kronobo, var färdig att tas i bruk 1768. Varifrån kom malmen? Hur gick tillverkningen till? Vilka var ägare och vilka arbetade här? Detta och mycket mer kan ni läsa…

Läs mer »

Motionstid

21 november, 2018

Enligt FFS stadgar ska motioner till kommande årsmöte i mars 2019  vara styrelsen skriftligen tillhanda senast 30/11 2018. Har du som medlem någon fråga du vill lyfta skriv till styrelsen per epost eller vanligt brev.

Läs mer »

Dråpet i Benestad

30 oktober, 2018

I Benestad i Alvesta (som på den tiden kallades Aringsås) var Olof Jernberg bysmed. Född vid Rydö bruk i Halland 1812, son till smeden Lars Jernberg, han ursprungligen från Lungsund i Värmland, flyttade Olof hemifrån 1833 och slog sig ner som smed i Benestad. En onsdag i mars 1845 på kvällen kommer Bengt, inneboende på…

Läs mer »

Årets släktforskardagar

7 september, 2018
Årets släktforskardagar

På fredagskvällen innan öppnandet av årets Släktforskardagar den 1 september höll Sveriges Släktforskarförbund sin årliga riksstämma i Utvandrarnas hus i Växjö. En av punkterna som skapade stor diskussion denna gång i den fullsatta salen var förbundets flerårsplan för budget som tagits fram, med minusresultat för flera kommande år. Resultatet blev att flerårsplanen liksom förbundsstyrelsens förslag…

Läs mer »

Ny bok – Järnbruk i Närke och Östergötland

22 augusti, 2018
Ny bok – Järnbruk i Närke och Östergötland

Nu har den kommit ut, den sjätte boken i järnbruksserien. Bergsbruket i skogstrakterna i Närke och i Östergötlands norra delar har mycket gamla anor och många bönder drev bergsbruk vid sidan av jordbruket. De äldsta kända privilegierna för järnframställning i Sverige utfärdades 1340 för Västra Berget i Närke. I privilegierna föreskrivs att där skulle finnas…

Läs mer »