Motionstid

21 november, 2018

Enligt FFS stadgar ska motioner till kommande årsmöte i mars 2019  vara styrelsen skriftligen tillhanda senast 30/11 2018. Har du som medlem någon fråga du vill lyfta skriv till styrelsen per epost eller vanligt brev.

Läs mer »

Dråpet i Benestad

30 oktober, 2018

I Benestad i Alvesta (som på den tiden kallades Aringsås) var Olof Jernberg bysmed. Född vid Rydö bruk i Halland 1812, son till smeden Lars Jernberg, han ursprungligen från Lungsund i Värmland, flyttade Olof hemifrån 1833 och slog sig ner som smed i Benestad. En onsdag i mars 1845 på kvällen kommer Bengt, inneboende på…

Läs mer »

Årets släktforskardagar

7 september, 2018
Årets släktforskardagar

På fredagskvällen innan öppnandet av årets Släktforskardagar den 1 september höll Sveriges Släktforskarförbund sin årliga riksstämma i Utvandrarnas hus i Växjö. En av punkterna som skapade stor diskussion denna gång i den fullsatta salen var förbundets flerårsplan för budget som tagits fram, med minusresultat för flera kommande år. Resultatet blev att flerårsplanen liksom förbundsstyrelsens förslag…

Läs mer »

Ny bok – Järnbruk i Närke och Östergötland

22 augusti, 2018
Ny bok – Järnbruk i Närke och Östergötland

Nu har den kommit ut, den sjätte boken i järnbruksserien. Bergsbruket i skogstrakterna i Närke och i Östergötlands norra delar har mycket gamla anor och många bönder drev bergsbruk vid sidan av jordbruket. De äldsta kända privilegierna för järnframställning i Sverige utfärdades 1340 för Västra Berget i Närke. I privilegierna föreskrivs att där skulle finnas…

Läs mer »

Järnbruk i Småland

23 juni, 2018
Järnbruk i Småland

Årets Släktforskardagar äger rum i Växjö, den 1-2 september. Då är det naturligt för FFS att sätta fokus på järnbruk i Småland. Gyllenfors bruk i Anderstorps socken är ett av dem. På platsen för det som senare blir Gyllenfors bruk fanns enligt en karta från 1687 ett bra fall där tre skvaltkvarnar (s.k. enfotakvarnar) och…

Läs mer »