Årets släktforskardagar

7 september, 2018
Årets släktforskardagar

På fredagskvällen innan öppnandet av årets Släktforskardagar den 1 september höll Sveriges Släktforskarförbund sin årliga riksstämma i Utvandrarnas hus i Växjö. En av punkterna som skapade stor diskussion denna gång i den fullsatta salen var förbundets flerårsplan för budget som tagits fram, med minusresultat för flera kommande år. Resultatet blev att flerårsplanen liksom förbundsstyrelsens förslag…

Läs mer »

Ny bok – Järnbruk i Närke och Östergötland

22 augusti, 2018
Ny bok – Järnbruk i Närke och Östergötland

Nu har den kommit ut, den sjätte boken i järnbruksserien. Bergsbruket i skogstrakterna i Närke och i Östergötlands norra delar har mycket gamla anor och många bönder drev bergsbruk vid sidan av jordbruket. De äldsta kända privilegierna för järnframställning i Sverige utfärdades 1340 för Västra Berget i Närke. I privilegierna föreskrivs att där skulle finnas…

Läs mer »

Järnbruk i Småland

23 juni, 2018
Järnbruk i Småland

Årets Släktforskardagar äger rum i Växjö, den 1-2 september. Då är det naturligt för FFS att sätta fokus på järnbruk i Småland. Gyllenfors bruk i Anderstorps socken är ett av dem. På platsen för det som senare blir Gyllenfors bruk fanns enligt en karta från 1687 ett bra fall där tre skvaltkvarnar (s.k. enfotakvarnar) och…

Läs mer »

Järnbruk i Dalsland

10 juni, 2018
Järnbruk i Dalsland

De järnbruk som anlades i Dalsland i slutet av 1600-talet använde tackjärn från Värmland. Det var därför naturligt att de låg relativt nära varandra i den nordöstra delen av landskapet. Det gjorde att tvister tidigt uppstod om kolfångsten. För att reglera tvister uppdrog Bergskollegium åt landshövdingen i Älvsborgs län att åt varje brukspatron låta mäta…

Läs mer »

Guldkungen i Svanskog

16 maj, 2018

En fattig torparson från norra Dalsland reste till Amerika och hittade guld i Alaska. Han kom senare hem som en av Sveriges rikaste män. Tillsammans med hustrun, en smeddotter från Västergötland köpte de Svaneholms bruk i Svanskog. Läs mer om guldkungen i senaste numret av FFS medlemstidning, Smedforskaren nr 1-2018.

Läs mer »