Svenska Smedsläkter – nytt nummer

19 januari, 2013
Svenska Smedsläkter – nytt nummer

Häfte nr 30 i skriftserien som just kommit ut innehåller denna gång fyra smedsläkter, Björnberg, Corell, Scherp och Öbrink. Släkterna presenteras vanligen med alla kända led före år 1800. Denna gång har även familjer efter 1800 tagits med. Släkten Scherp härstammar från Igelhöjden, Gåsborns socken i Värmland. Den här redovisade släkten Björnberg härstammar från Lerbäcks…

Läs mer »

Lästips

3 januari, 2013

Förvaltaren Carl Adolf Muhr tog under sina år vid Laxå bruk ett antal brukselever under sina vingar. ”Redan 1815 började Muhr att som elever mottaga ynglingar, vilka önskade gå bruksvägen och snart spred sig ryktet om hans stora förmåga att utbilda dugliga bruksförvaltare. Enligt en af Muhr förd längd över Laxå skrivare utbildade han inalles…

Läs mer »

Smedforskarnas årsskrift 2012

21 november, 2012
Smedforskarnas årsskrift 2012

Är verkligen värd att leta i! Skriften innehåller smedsregister för Småland, Värmland och Östergötland åren 1730-1739. I registret till alla ärenden med smeder i hammartingsprotokollen för Östergötland samt Tabergs och Tjusts bergslager i Småland finns namn från domstolsärenden, brottmål och tvister. Det tar också upp inskrivning av nya lärgossar, nyinflyttade smeder, utdelande av mästarbrev, förordnande…

Läs mer »

Smedsläkten Stockhaus

1 november, 2012
Smedsläkten Stockhaus

Stockhaus är en av de större smedsläkterna i Sverige. Enligt en tidig utredning om släkten, gjord på 1950- och 60-talen av Erik Olof Vilhelm Stockhaus, kom smeden Hans Stockhaus från Münster i Westfalen till Sverige redan 1582. Han värvades sannolikt till Stensta bruk i Fellingsbro socken, som var en av de första hammarsmedjorna som inrättades…

Läs mer »

Vem tror du att du är?

9 oktober, 2012
Vem tror du att du är?

Mångsysslare Lasse (Lars Gunnar) Åberg, född 1940 i Hofors, var den första som i höstsäsongen 2012 av serien ”Vem tror du att du är?” fick en chans att veta mera om sin släkt. Som smedsforskare förväntade vi oss att smedsläkten Åberg skulle få en ordentlig presentation, men tyvärr sprang man på hans fars sida snabbt…

Läs mer »