Guldkungen i Svanskog

16 maj, 2018

En fattig torparson från norra Dalsland reste till Amerika och hittade guld i Alaska. Han kom senare hem som en av Sveriges rikaste män. Tillsammans med hustrun, en smeddotter från Västergötland köpte de Svaneholms bruk i Svanskog. Läs mer om guldkungen i senaste numret av FFS medlemstidning, Smedforskaren nr 1-2018.

Läs mer »

Nytt lösenord -Medlemssidorna

1 maj, 2018

Som medlem har du tillgång till våra Medlemssidor. Du hittar det i senaste numret av medlemstidningen Smedforskaren, 1/2018 som nyligen kommit i brevlådan. Som medlem har du tillgång till en hel del information som kan vara till nytta i din släktforskning. Du kan läsa alla årgångar av tidningen Smedforskaren. Här hittar du också en utökad…

Läs mer »

Järnbruk i Södermanland

14 april, 2018

På 1570-talet transporterades järn från masugnar i Julitatrakten till Eskilstuna hammare, som på 1580-talet kallades Fors hammarverk. Omkring år 1600 tillverkades här både vapen och olika typer av spik. En särskild arbetsordning för spiksmederna fastställdes 1602 av hertig Karl. För att underlätta transporterna av framförallt tackjärn till bruket hade hertig Karl redan 1596 initierat byggandet…

Läs mer »

Järnbruken i Sverige

2 april, 2018
Järnbruken i Sverige

  Vad vet du om dina förfäders järnbruk? Läst någon av FFS järnbruksböcker? I serien finns böcker om järnbruk i Västmanland, Värmland, Norrland, Södermanland och i västra Götaland. Det kommer fler! Läs mer under fliken Publikationer om varje bok och hur du beställer.

Läs mer »

Hammartingsprotokoll

24 februari, 2018

Under fliken Smedskolan på FFS Medlemssida här, har FFS skrivit om smeder och deras arbeten i smedjan, om hammartingsprotokoll och bruksarkiv. Hammartingsprotokollen är en mycket rik källa. Vad man alltid kan vara säker på att hitta är tvister och brott som hörde ihop med bergshanteringen. Namnlistor ur hammartingsprotokoll i de protokoll som finns bevarade för…

Läs mer »