Välkommen!

21 juli, 2012
Välkommen!

Välkommen till Föreningen för Smedsläktsforskning – FFS. Föreningen är ett forum för alla släktforskare som har smeder i släkten.

Läs mer »

Frågestunden som uteblev

25 augusti, 2020

Släktforskardagarna i Skövde som skulle ha ägt rum förra helgen 22-23 augusti, blev som bekant inställda, som så mycket annat detta år. Släktforskardagarna brukar locka många besökare till föreningens monter, både medlemmar och icke-medlemmar. Många…

Läs mer »

Jonsbols bruk i Visnums socken

3 augusti, 2020

Vid Jonsbol, beläget vid ån Visman, som i jordeböcker omnämns redan på 1500-talet anlades på 1600-talet två stångjärnshamrar. År 1684 fick bruket privilegier för att anlägga en hammarsmedja av ägaren och grundaren av Björneborgs bruk…

Läs mer »

I klammeri med rättvisan

16 juni, 2020

Smeder gjorde ibland saker som inte var lagliga. Ofta rörde det sig om att man sålde lite järn vid sidan om. Det klassades som snatteri eller stöld. Men det hände också att smeder var inblandade…

Läs mer »

Järnbruk i Småland och Blekinge – ny bok!

19 maj, 2020
Järnbruk i Småland och Blekinge – ny bok!

I Småland har järn framställts sedan tidig järnålder. Från småskalig produktion baserad på sjö-och myrmalm utvecklades hanteringen till järnbruk med produktion av stångjärn och manufaktursmide. I en handelsordning för den danska staden Flensburg från tidigt…

Läs mer »

Nytt lösenord till Medlemssidorna

3 maj, 2020

Dags igen! Som medlem har du tillgång till våra Medlemssidor. Nu har vi bytt lösenord. Du hittar det nya i senaste numret av medlemstidningen Smedforskaren, 1/2020 som kom i brevlådan i april. Som medlem har…

Läs mer »