Styrelsen

Valda ledamöter för 2018 och fram till nästa årsmöte:

Mari-Anne Roslund: ordförande
Kontakta Mari-Anne: smedjan@smedforskning.se

Örjan Hedenberg ledamot
Kontakta Örjan: databasen@smedforskning.se

Susanne Holz ledamot
Kontakta Susanne: utskick@smedforskning.se

Helena Gille ledamot

Sonia Holz suppleant

Revisorer
Anneli Fryksten Holm
Mats Månsson
Ove Renger, revisorsersättare

Valberedning 2018 
Inga valda, kontakta gärna styrelsen om du vill hjälpa till.