Styrelsen

Örjan Hedenberg: Örjan är tillförordnad ordförande från maj 2013 och framåt. Har byggt upp huvuddelen av och sköter föreningens databas. Är Teknologi licentiat. Har arbetat drygt 25 år som forskare på Innventia (f.d. STFI), massa- och pappersindustrins forskningsföretag, men är numera pensionär. Släktforskat sedan 1980-talet, huvudsakligen om smeder.
Kontakta Örjan: orjan.hedenberg@telia.com

Ulf Berggren: En av grundarna av föreningen och ordförande under många år. Har gett ut familjeregister för Tunaberg i Sörmland i 2 delar och Skagershult i Närke, en socken med mycket smeder. Det senare är också en rekonstruktion av socknens förstörda kyrkböcker. Har skrivit boken ”Finn din släkt” tillsammans med Elisabeth Thorsell och åtskilliga artiklar i årsböcker och tidningar, varav flera har haft anknytning till smeder. Efter årsmötet 2013 har Ulf tagit ledigt från ordförandeposten men är sekreterare.
Kontakta Ulf: ulfbulfb@yahoo.se

Ewa Bertram: Ansvarar för marknadsföring och presentation vid släktforskardagar. Ansvarig för föreningens Facebook-grupp. Har smeder både på mors och fars sida. Verksamhetsledare inom social faktor. Uppfödare av Sibirisk katt.
Kontakta Ewa: ebbabertram@hotmail.com

Sonia Holz: Kassör och redaktör för Smedsforskaren. Ekonom, fil.kand, förhandlare, släkt- och hembygdsforskning i Sverige, Tyskland, Sydamerika, USA.
Kontakta Sonia: s.holz@telia.com

Mari-Anne Roslund: Ansvarar för hemsidan. Släktforskning om främst smeder, även släktforskning i Danmark, USA och Norge.
Kontakta Mari-Anne: mari-anne.roslund@bredband.net

Karin Stake: suppleant.
Kontakta Karin: karin.m.stake@gmail.com

Susanne Holz: suppleant.
Kontakta Susanne: susanne.holz@telia.com

 

FFS valberedning: Fredrik Derefeldt (sammankallande) och Göthe Söderkvist