Styrelsen

FFS styrelse för  2015 och fram till nästa årsmöte:

Ordförande: Tomas Forsberg
Kontakta Tomas: tomas.forsberg[at]live.se

Ewa Bertram: ledamot
Kontakta Ewa: ebbabertram[at]hotmail.com

Susanne Holz: sekreterare
Kontakta Susanne: susanne.holz[at]telia.com

Mikael Lejdeby: kassör
Kontakta Mikael: lejdeby[at]hotmail.com

Fredrik Mejster: ledamot
Kontakta Fredrik: fredrik.mejster[at]gmail.com

Mari-Anne Roslund: vice ordförande
Kontakta Mari-Anne: roslunds.marianne[at]gmail.com

Carl Johan Thors-van den Swaerdenheem: ledamot

FFS valberedning 2015 –
Anette Spångberg, sammankallande: anette.spangberg[at]home.se och
Barbro Stålheim: barbro.stalheim[at]outlook.com