Styrelsen

FFS styrelse för 2017 och fram till nästa årsmöte:

Mari-Anne Roslund: ordförande
Kontakta Mari-Anne: smedjan@smedforskning.se

Örjan Hedenberg: vice ordförande
Kontakta Örjan: databasen@smedforskning.se

Susanne Holz: sekreterare
Kontakta Susanne: utskick@smedforskning.se

Mikael Lejdeby: kassör
Kontakta Mikael: kassan@smedforskning.se

 

Revisorer
Anneli Fryksten Holm
Mats Månsson
Ove Renger, revisorsersättare

Valberedning 2017
Inga valda, kontakta gärna styrelsen om du vill hjälpa till.