Styrelsen

FFS styrelse för 2016 och fram till nästa årsmöte:

Ordförande: Tomas Forsberg
Kontakta Tomas: tomas.forsberg[at]live.se

Ewa Bertram: ledamot
Kontakta Ewa: ebbabertram[at]hotmail.com

Örjan Hedenberg: ledamot
Kontakta Örjan: orjan.hedenberg[at]telia.com

Susanne Holz: sekreterare
Kontakta Susanne: susanne.holz[at]telia.com

Mikael Lejdeby: kassör
Kontakta Mikael: lejdeby[at]hotmail.com

Fredrik Mejster: ledamot
Kontakta Fredrik: fredrik.mejster[at]gmail.com

Mari-Anne Roslund: vice ordförande
Kontakta Mari-Anne: roslunds.marianne[at]gmail.com

Björn Gripwall: ersättare
Kontakta Björn: bjorn[at]gripwall.se

 

FFS valberedning 2016 –

Karin Stake, sammankallande: karin.m.stake[at]gmail.com och
Bengt Vängstam: bengt.vangstam[at]me.com