Styrelsen

Valda ledamöter för 2019 och uppgifter fram till nästa årsmöte:

Mari-Anne Roslund: ordförande
Kontakta Mari-Anne: smedjan@smedforskning.se

Örjan Hedenberg vice-ordförande
Kontakta Örjan: databasen@smedforskning.se

Susanne Holz sekreterare
Kontakta Susanne: utskick@smedforskning.se

Sonia Holz kassör
Kontakta Sonia: kassan@smedforskning.se

Helena Gille ledamot

Christer Sturesson suppleant

Revisorer
Anneli Fryksten Holm
Mats Månsson

Valberedning 2019 
Inga valda, kontakta gärna styrelsen om du vill hjälpa till.