Styrelsen

FFS styrelse för 2017 och fram till nästa årsmöte:

Mari-Anne Roslund: ordförande
Kontakta Mari-Anne: roslunds.marianne[at]gmail.com

Örjan Hedenberg: vice ordförande
Kontakta Örjan: orjan.hedenberg[at]telia.com

Susanne Holz: sekreterare
Kontakta Susanne: susanne.holz[at]telia.com

Mikael Lejdeby: kassör
Kontakta Mikael: lejdeby[at]hotmail.com

Göthe Söderkvist:
Kontakta Göthe: birgothe[at]hotmail.com

 

Revisorer
Anneli Fryksten Holm
Mats Månsson
Ove Renger, revisorsersättare

Valberedning 2017
Inga valda, kontakta gärna styrelsen om du vill hjälpa till.