Styrelsen

FFS styrelse för  2014 och till nästa årsmöte:

Ordförande: Ulf Berggren (ej exekutiv, tagit time out)

Örjan Hedenberg: Ansvarig för smeddatabasen.
Kontakta Örjan: orjan.hedenberg@telia.com

Susanne Holz: kassör
Kontakta Susanne: susanne.holz@telia.com

Carl Johan Thors-van den Swaerdenheem: ledamot

 

FFS valberedning: Barbro Stålheim (sammankallande) och Fredrik Derefeldt.