Publikationer

SMED8 – 2013-2014
DVD-skivan med person- och släktuppgifter för brukssmeder och deras familjer. Totalt redovisas närmare 250 000 personer. DVD-skivan är för PC. Databasen finns också på usb-pinne (för PC och Mac). Beställ genom att betala via FFS plusgiro 84 28 21 -1, pris 300 kr för medlemmar och 350 kr för icke medlemmar, priserna inklusive porto. Glöm inte att uppge vilken version du vill ha, usb-pinne eller DVD. (augusti 2013)

JÄRNBRUK I VÄSTMANLAND
Boken presenterar 90 bruk som finns eller funnits i Västmanland. Bokens syfte är att underlätta för alla dem som söker information om dessa järnbruk. Arkiven från järnbruk är spridda över hela Sverige. Det finns ingen enhetlig katalogisering. En del arkiv har aldrig nått landsarkiven utan brändes upp när järnbruken lades ner. Pris: 220 kr för medlemmar, 280 kr för icke medlemmar plus porto (36 kr i Sverige, 80 kr inom Europa, 90 kr övriga världen).

SVENSKA SMEDSLÄKTER
Skriftserien Svenska Smedsläkter utges 1-2 ggr/år. Varje nummer består av 32-48 sidor och innehåller en eller flera smedsläkter.

Nr. 1-10 och 11-20 har samlats i böcker med åtskilliga tillägg och rättelser.

Band 1 innehåller släkterna Garneij, Köhler, Swartling, Asp, Lögdström, Stockhaus, Roxström (Rockström), Silja/Gerich, Becker, Wennerström, Carlberg, Thunman, Hjulström, Gevert, Hjerpe, Broms/Bröms, Hammarbäck, Nyqvist, och Gropp. Pris: 40 kr (plus porto 69 kr)

Band 2 innehåller släkterna Vieweg, Lybeck, Ringel, Lögdqvist, Spångberg, Sverkström, Palm, Brusk, Nordahl, Lindberg, Aldrin, Hammar, Ståhle, Taberman, Wahlqvist, Göthberg, Lang, Lodén, Tjernlund, Wård, Öhman, Hane samt Lundström.  Pris: 40 kr (plus porto 69 kr)

Häfte. 21 innehåller släkterna Berggren, Geschwind, Ljung och Reisman (augusti 2007)
Häfte 22 består av släkterna Axberg (Ferna), Rolig och Örn (augusti 2009)
Häfte 23-24 innehåller den stora släkten Qvarfordt. (februari 2010)
Häfte 25 består av släkterna Moberg och Sundfors. (februari 2011)
Häfte 26 tar upp släkterna Hellsberg, Malmlöf, Schilström och von Holtz. (juni 2011)
Häfte 27 innehåller släkterna Bjurström, Krän, Skeppström och Utter. (januari 2012)
Häfte 28 består av del 2 av den stora släkten Hane. (april 2012)
Häfte 29 består av släkterna Dybeck och Toll. (juli 2012)
Häfte 30 består av släkterna Björnberg, Corell, Scherp och Öbrink. (januari 2013)
Häfte 31 består av släkten Stake. (juni 2013)

Pris för enstaka häften 40 kr om inte annat anges. Pris för dubbelnumret 23-24, 70 kr.

SMEDFORSKA!
Hur går man vidare för att spåra den flyttbenägna gruppen smeder och hur hittar man detaljer om smedens arbete? Handboken är författad av Ulf Berggren. Utgiven av Sveriges Släktforskarförbund 2013. Pris för medlemmar i FFS: 225 kr (plus porto 70 kr). Pris för icke medlemmar: 255 kr (plus porto 70 kr).

SVENSKA JÄRNSTÄMPLAR
Svenska järnstämplar (CD) består av över 2700 bilder på stämplar samt en lista över de bruk som nyttjade stämplarna. Pris: 20 kr plus porto.

SMEDSFORSKARNAS ÅRSSKRIFT 2012
Den tredje och avslutande delen med register till Smålands, Värmlands och Östergötlands hammartingsprotokoll. Den omfattar åren 1730-1739. Skriften består av drygt 100 sidor. Pris: 85 kr.

SMEDSFORSKARNAS ÅRSSKRIFT 2011
Den består av ett 100-tal sidor och innehåller smedsregister för Småland, Värmland och Östergötland 1715-29. Två häften. Pris: 70 kr plus porto 12 kr.

SMEDSFORSKARNAS ÅRSSKRIFT 2010
Den består av ett 40-tal sidor och innehåller smedsregister för Småland, Värmland och Östergötland till 1715. Pris: 60 kr plus porto.

SMEDSFORSKARNAS ÅRSSKRIFT 2002
I en artikel får vi ta del av en smedsminnesanteckningar. Artikel två ger en intressant inblick i det vanliga fenomenet att smeder rymmer, med exempel på vad man kan hitta om smeder i domböcker. Avslutningsvis får vi genom utdrag ur föreningsprotokoll en inblick i bl.a. vad smedernas fritid kunde ägnas åt. Tillsammans ges en bred bild av smedernas liv. Pris: 40 kr plus porto.

Vid beställning glöm inte att ange vilken produkt du vill ha och uppge namn och adress. Glöm inte portokostnaderna när du skickar pengar. Leveranstid för material är ca 2 veckor. (FFS kansli är inte bemannat.)

Kontakta FFS kassör för prisuppgifter vid beställning från utlandet.

FFS plusgiro 84 28 21 -1
Vid utlandsbetalning:
IBAN: SE50 9500 0099 6042 0842 8211
BIC-kod (SWIFT-adress): NDEASESS