Publikationer

JÄRNBRUK I VÄRMLAND
Boken redovisar på 104 sidor ca 120 av de bruk som haft smedjor. Boken är tänkt att ge dem som forskar om smeder fakta om de ställen där smederna arbetade. FFS har inte tagit med de bruk som endast hade masugn, s.k. hyttor. Boken omfattar landskapet Värmland och inte länet. Som en introduktion beskrivs i stora drag också utvecklingen av järnhanteringen i Värmland, olika tillverkningsprocesser och smedernas arbetsförhållanden. Pris 250 kr för medlemmar och 300 kr för icke medlemmar, försändelseavgift tillkommer, inom Sverige om 45 kr, inom Europa 90 kr. (febr 2015)

HAMMARTINGSSKIVAN
Hammartingsprotokollen är en av de viktigaste källorna för smedforskning. Som en del av FFS 20-årsjubileum 2014 gav FFS därför ut en ny cd-skiva, med renskrivna hammartingsprotokoll för Södermanland, Närke, Östergötland och Småland, Nora och Lindedelen av Västmanland samt Karlskoga i Värmland.

Istället för att själv behöva leta igenom protokollen och försöka tolka den gamla stilen kan man på skivan se de mål där smeder är nämnda från de äldsta målen på 1600-talet fram till ca 1740. Man kan också söka efter ett visst namn eller bruk. I protokollen hittar man förstås vissa brott och straff, men också tvister om löner och skulder, när smederna fick mästarbrev, deras flyttningar och ibland uppgifter om födelseplats eller släktskap. Kort sagt deras liv!  Pris: 150 kr för medlemmar, 200 kr för icke medlemmar, försändelseavgift tillkommer, inom Sverige om 10 kr, inom Europa 20 kr. (febr 2015)

SMED8 – 2013-2014
DVD-skivan med person- och släktuppgifter för brukssmeder och deras familjer. Totalt redovisas närmare 250 000 personer. DVD-skivan är för PC. Databasen finns också på usb-pinne (för PC och Mac). Beställ genom att betala via FFS plusgiro 84 28 21 -1, pris 300 kr för medlemmar och 350 kr för icke medlemmar, priserna inklusive försändelseavgift. Glöm inte att uppge vilken version du vill ha, usb-pinne eller DVD. (febr 2015)

JÄRNBRUK I VÄSTMANLAND
Boken presenterar 90 bruk som finns eller funnits i Västmanland. Bokens syfte är att underlätta för alla dem som söker information om dessa järnbruk. Arkiven från järnbruk är spridda över hela Sverige. Det finns ingen enhetlig katalogisering. En del arkiv har aldrig nått landsarkiven utan brändes upp när järnbruken lades ner. Pris: 240 kr för medlemmar, 280 kr för icke medlemmar. Försändelseavgift tillkommer, inom Sverige 45 kr, inom Europa 90 kr.  (febr 2015)

SVENSKA VALLONSMEDSLÄKTER
Svenska Vallonsmedsläkter Nr 1 innehåller släkterna Bomblé, Garneij och Manheij. Detta är FFS första häfte i en ny serie. Häftet kostar 40 kr, plus 15 kr i försändelseavgift inom Sverige, inom Europa 30 kr. När du beställer och sätter in pengar på FFS plusgiro glöm inte att ange “Vallon nr 1”.

SVENSKA SMEDSLÄKTER
Skriftserien Svenska Smedsläkter utges 1 gång/år. Varje nummer består av 32-48 sidor och innehåller en eller flera smedsläkter.

Nr. 1-10 och 11-20 har samlats i böcker med åtskilliga tillägg och rättelser.

Band 1 innehåller släkterna Garneij, Köhler, Swartling, Asp, Lögdström, Stockhaus, Roxström (Rockström), Silja/Gerich, Becker, Wennerström, Carlberg, Thunman, Hjulström, Gevert, Hjerpe, Broms/Bröms, Hammarbäck, Nyqvist, och Gropp. REA: 20 kr plus försändelseavgift, 70 kr inom Sverige, inom Europa porto 160 kr. (febr 2015)

Band 2 innehåller släkterna Vieweg, Lybeck, Ringel, Lögdqvist, Spångberg, Sverkström, Palm, Brusk, Nordahl, Lindberg, Aldrin, Hammar, Ståhle, Taberman, Wahlqvist, Göthberg, Lang, Lodén, Tjernlund, Wård, Öhman, Hane samt Lundström.  REA: 20 kr plus försändelseavgift, 70 kr inom Sverige, inom Europa porto 160 kr. (febr 2015)

Häfte nr 3 innehåller släkterna Lögdström och Stockhaus, reviderad/nytryck 2012. Pris: 70 kr för medlem/icke medlem plus försändelseavgift, 15 kr inom Sverige, inom Europa 60 kr. (febr 2015)

Häfte. 21 innehåller släkterna Berggren, Geschwind, Ljung och Reisman (augusti 2007)
Häfte 22 består av släkterna Axberg (Ferna), Rolig och Örn (augusti 2009)
Häfte 23-24 innehåller den stora släkten Qvarfordt. (februari 2010)
Häfte 25 består av släkterna Moberg och Sundfors. (februari 2011)
Häfte 26 tar upp släkterna Hellsberg, Malmlöf, Schilström och von Holtz. (juni 2011)
Häfte 27 innehåller släkterna Bjurström, Krän, Skeppström och Utter. (januari 2012)
Häfte 28 består av del 2 av den stora släkten Hane. (april 2012)
Häfte 29 består av släkterna Dybeck och Toll. (juli 2012)
Häfte 30 består av släkterna Björnberg, Corell, Scherp och Öbrink. (januari 2013)
Häfte 31 består av släkten Stake. (juni 2013)
Häfte 32 består av släkterna Dahlstedt, Spets och Tupp. (december 2014)

Pris för enstaka häften 40 kr om inte annat anges, försändelseavgift inom Sverige 15 kr tillkommer, inom Europa 30 kr. Pris för dubbelnumret 23-24, 70 kr, försändelsekostnad för nummer 23-24 inom Sverige 15 kr, inom Europa är 60 kr. (febr 2015)

SMEDFORSKA!
Hur går man vidare för att spåra den flyttbenägna gruppen smeder och hur hittar man detaljer om smedens arbete? Handboken är författad av Ulf Berggren. Utgiven av Sveriges Släktforskarförbund 2013. Pris för medlemmar i FFS: 225 kr. Pris för icke medlemmar: 255 kr. Försändelsekostnad tillkommer, inom Sverige 60 kr, inom Europa 150 kr. (febr 2015)

SVENSKA JÄRNSTÄMPLAR
Svenska järnstämplar (CD) består av över 2700 bilder på stämplar samt en lista över de bruk som nyttjade stämplarna. REA: 20 kr plus försändelsekostnad 10 kr inom Sverige, inom Europa 20 kr. (febr 2015)

SMEDSFORSKARNAS ÅRSSKRIFT 2012
Den tredje och avslutande delen med register till Smålands, Värmlands och Östergötlands hammartingsprotokoll. Den omfattar åren 1730-1739. Skriften består av drygt 100 sidor. Pris: 85 kr, försändelsekostnad tillkommer, inom Sverige 30 kr, inom Europa 60 kr. (febr 2015)

SMEDSFORSKARNAS ÅRSSKRIFT 2011
Den består av ett 100-tal sidor och innehåller smedsregister för Småland, Värmland och Östergötland 1715-29. Två häften. Pris: 70 kr. Försändelsekostnad tillkommer, inom Sverige 30 kr, inom Europa 60 kr. (febr 2015)

SMEDSFORSKARNAS ÅRSSKRIFT 2010
Den består av ett 40-tal sidor och innehåller smedsregister för Småland, Värmland och Östergötland till 1715. Pris: 60 kr, försändelsekostnad tillkommer, inom Sverige 15 kr, inom Europa 60 kr. (febr 2015)

SMEDSFORSKARNAS ÅRSSKRIFT 2002
I en artikel får vi ta del av en smedsminnesanteckningar. Artikel två ger en intressant inblick i det vanliga fenomenet att smeder rymmer, med exempel på vad man kan hitta om smeder i domböcker. Avslutningsvis får vi genom utdrag ur föreningsprotokoll en inblick i bl.a. vad smedernas fritid kunde ägnas åt. Tillsammans ges en bred bild av smedernas liv. Pris: 40 kr, försändelsekostnad tillkommer, inom Sverige 15 kr, inom Europa 20 kr. (febr 2015)

 

Vid beställning glöm inte att ange vilken produkt du vill ha och uppge namn och adress. Glöm inte försändelsekostnaderna när du skickar pengar. Leveranstid för material är ca 2 veckor. (FFS kansli är inte bemannat.)

Kontakta FFS kassör för prisuppgifter vid beställning från utanför Europa.

FFS plusgiro 84 28 21 -1
Vid utlandsbetalning:
IBAN: SE50 9500 0099 6042 0842 8211
BIC-kod (SWIFT-adress): NDEASESS