Publikationer

SMED10
Den nya Smed10 innehåller över 300 000 personer. Bland nyheterna märks ett stort antal by- och gårdssmeder. Liksom föregående version är Smed10 gjord för PC, men en version för Mac planeras att utkomma under hösten 2017.
Då smeddatabasen började byggas upp var fokus på smeder vid järnbruken före år 1800. Nytt i Smed10 är att ett stort antal by- och gårdssmeder lagts in, framför allt från Östergötland och Skåne. Skåne har tidigare varit försummat, men där fanns ett stort antal smedsläkter, som liksom brukssmederna tidigt använde släktnamn.

I databasen är alla inmatningsfält sökbara: förnamn, efternamn, födelsedatum, födelseort, dödsdatum, dödsort, dödsorsak och yrke. Det går dessutom att göra avancerade sökningar, exempelvis alla födda på en viss ort under ett visst decennium eller alla med ett visst släktnamn födda i en viss församling.

Smed10 består av en läsversion av databasen Smed. Eftersom databasen är gjord i släktforskarprogrammet Holger medföljer en demoversion av detta. För alla som tidigare använt Holger eller HolgerDemo, exempelvis för Smed9, behöver ingen ominstallation av programmet göras, det är bara att öppna Smed10 enligt den instruktion som medföljer.
Pris 300 kr för medlemmar och 350 kr för icke medlemmar. Försändelseavgift om 10 kr tillkommer inom Sverige. (augusti 2017)

JÄRNBRUK I VÄSTRA GÖTALAND
Denna bok, som är den femte i serien, innehåller liksom den föregående boken 2016 flera landskap, nämligen Bohuslän, Dalsland, Halland och Västergötland. Landskapen utgör den västra delen av landsdelen Götaland. Beteckningen västra Götaland i bokens titel ska därför inte förväxlas med länet Västra Götaland där inte Halland ingår. De drygt 50 bruken presenteras landskapsvis. För Västergötlands del är det första gången en sådan samlad presentation görs. Inom området startade järnframställningen tidigt. Redan i 1457 års jordebok omtalas en vattendriven hammarsmedja i Forsvik nära gränsen till Närke. Den industriella verksamheten där fortsatte in i vår tid. Många av bruken i framförallt Västergötland var kortlivade. Liksom i tidigare böcker berättas inte bara om brukens historia och ägarförhållanden utan även om vilka smeder som varit verksamma vid de olika bruken i ett tidigt skede.
Pris: 240 kr för medlemmar, 280 kr för icke medlemmar. Försändelseavgift tillkommer, inom Sverige 45 kr. (juni 2017)

JÄRNBRUK I NORRLAND
Denna bok, som är del fyra i en serie, omfattar hela Norrland, dvs nio landskap och drygt 130 bruk. Bruken började anläggas längs Norrlandskusten efter att Bergskollegium år 1673 utfärdat ett allmänt tillstånd för att stimulera anläggandet av järnbruk i Norrland. Ett bakslag kom våren 1721 då ryssarna härjade kusten. Hemman och järnbruk brändes ner. Om detta och mycket annat berättas i boken. Där nämns också smedsläkter som varit verksamma vid de olika järnbruken. Pris 250 kr för medlemmar och 300 kr för icke medlemmar, försändelseavgift tillkommer, inom Sverige om 45 kr, inom Europa 90 kr. (aug 2016)

JÄRNBRUK I SÖDERMANLAND
FFS fortsätter bokserien om svenska järnbruk. I denna bok som är del tre, presenteras 47 bruk. I inledningen beskrivs järntillverkning och gjutning. Till skillnad mot de två tidigare böckerna, där endast hammarbruk presenterats, har här ett flertal masugnar tagits med. Presentationerna innehåller många intressanta historier, exempelvis får vi veta om hur man smugglade smeder från Tyskland till Fristaden i Eskilstuna och hur Tunafors bruk fick bli ersättning för ett lån som Karl XII tagit upp av kosackernas överbefälhavare Mazepa. Pris: 240 kr för medlemmar, 280 kr för icke medlemmar. Försändelseavgift tillkommer, inom Sverige 45 kr. (juni 2015)

JÄRNBRUK I VÄRMLAND
Boken redovisar på 104 sidor ca 120 av de bruk som haft smedjor. Boken är tänkt att ge dem som forskar om smeder fakta om de ställen där smederna arbetade. FFS har inte tagit med de bruk som endast hade masugn, s.k. hyttor. Boken som är är den andra i serien om järnbruk omfattar landskapet Värmland och inte länet. Som en introduktion beskrivs i stora drag också utvecklingen av järnhanteringen i Värmland, olika tillverkningsprocesser och smedernas arbetsförhållanden. Pris 250 kr för medlemmar och 300 kr för icke medlemmar, försändelseavgift tillkommer, inom Sverige om 45 kr, inom Europa 90 kr. (febr 2015)

HAMMARTINGSSKIVAN
Hammartingsprotokollen är en av de viktigaste källorna för smedforskning. Som en del av FFS 20-årsjubileum 2014 gav FFS därför ut en ny cd-skiva, med renskrivna hammartingsprotokoll för Södermanland, Närke, Östergötland och Småland, Nora och Lindedelen av Västmanland samt Karlskoga i Värmland.

Istället för att själv behöva leta igenom protokollen och försöka tolka den gamla stilen kan man på skivan se de mål där smeder är nämnda från de äldsta målen på 1600-talet fram till ca 1740. Man kan också söka efter ett visst namn eller bruk. I protokollen hittar man förstås vissa brott och straff, men också tvister om löner och skulder, när smederna fick mästarbrev, deras flyttningar och ibland uppgifter om födelseplats eller släktskap. Kort sagt deras liv!  Pris: 150 kr för medlemmar, 200 kr för icke medlemmar, försändelseavgift tillkommer, inom Sverige om 10 kr, inom Europa 20 kr. (febr 2015)

JÄRNBRUK I VÄSTMANLAND
Boken som är den första delen i en serie presenterar 90 bruk som finns eller funnits i Västmanland. Bokens syfte är att underlätta för alla dem som söker information om dessa järnbruk. Arkiven från järnbruk är spridda över hela Sverige. Det finns ingen enhetlig katalogisering. En del arkiv har aldrig nått landsarkiven utan brändes upp när järnbruken lades ner. En ny upplaga har tryckts i juni 2015. Då har även rättelser gjorts. Pris: 240 kr för medlemmar, 280 kr för icke medlemmar. Försändelseavgift tillkommer, inom Sverige 45 kr, inom Europa 90 kr.  (juni 2015)

SVENSKA VALLONSMEDSLÄKTER
Svenska Vallonsmedsläkter Nr 1 innehåller släkterna Bomblé, Garneij och Manheij. Detta är FFS första häfte i en ny serie. Häftet kostar 40 kr, plus 15 kr i försändelseavgift inom Sverige, inom Europa 30 kr. När du beställer och sätter in pengar på FFS plusgiro glöm inte att ange “Vallon nr 1”.

SVENSKA SMEDSLÄKTER
Skriftserien Svenska Smedsläkter har under åren utkommit med 34 häften. Varje nummer består av 32-48 sidor och innehåller en eller flera smedsläkter.

Nr. 1-10 och 11-20 har samlats i böcker med åtskilliga tillägg och rättelser.

Band 1 innehåller släkterna Garneij, Köhler, Swartling, Asp, Lögdström, Stockhaus, Roxström (Rockström), Silja/Gerich, Becker, Wennerström, Carlberg, Thunman, Hjulström, Gevert, Hjerpe, Broms/Bröms, Hammarbäck, Nyqvist, och Gropp. Pris: 20 kr plus försändelseavgift, 70 kr inom Sverige, inom Europa porto 160 kr. (augusti 2015)

Band 2 innehåller släkterna Vieweg, Lybeck, Ringel, Lögdqvist, Spångberg, Sverkström, Palm, Brusk, Nordahl, Lindberg, Aldrin, Hammar, Ståhle, Taberman, Wahlqvist, Göthberg, Lang, Lodén, Tjernlund, Wård, Öhman, Hane samt Lundström.  Pris: 20 kr plus försändelseavgift, 70 kr inom Sverige, inom Europa porto 160 kr. (augusti 2015)

Häfte nr 3 innehåller släkterna Lögdström och Stockhaus, reviderad/nytryck 2012. Pris: 70 kr för medlem/icke medlem plus försändelseavgift, 15 kr inom Sverige, inom Europa 60 kr. (febr 2015)

Häfte. 21 innehåller släkterna Berggren, Geschwind, Ljung och Reisman (augusti 2007)
Häfte 22 består av släkterna Axberg (Ferna), Rolig och Örn (augusti 2009)
Häfte 23-24 innehåller den stora släkten Qvarfordt. Ny utgåva med rättelser och nya kompletterande uppgifter. (juni 2015)
Häfte 25 består av släkterna Moberg och Sundfors. (februari 2011)
Häfte 26 tar upp släkterna Hellsberg, Malmlöf, Schilström och von Holtz. (juni 2011)
Häfte 27 innehåller släkterna Bjurström, Krän, Skeppström och Utter. (januari 2012)
Häfte 28 består av del 2 av den stora släkten Hane. (april 2012)
Häfte 29 består av släkterna Dybeck och Toll. (juli 2012)
Häfte 30 består av släkterna Björnberg, Corell, Scherp och Öbrink. (januari 2013)
Häfte 31 består av släkten Stake. (juni 2013)
Häfte 32 består av släkterna Dahlstedt, Spets och Tupp. (december 2014)
Häfte 33 består av släkter Broström och Borgström. (september 2015)
Häfte 34 består av släkterna Brevits, Maxe och Siljeholm (november 2016)

Pris för enstaka häften 40 kr om inte annat anges, försändelseavgift inom Sverige 15 kr tillkommer, inom Europa 30 kr. Pris för dubbelnumret 23-24, 80 kr, försändelsekostnad för nummer 23-24 inom Sverige 15 kr, inom Europa är 60 kr. (juni 2015)

SMEDFORSKA!
Hur går man vidare för att spåra den flyttbenägna gruppen smeder och hur hittar man detaljer om smedens arbete? Handboken är författad av Ulf Berggren. Utgiven av Sveriges Släktforskarförbund 2013 och säljs via Rötter bokhandeln. (maj 2015)

SVENSKA JÄRNSTÄMPLAR
Svenska järnstämplar (CD) består av över 2700 bilder på stämplar samt en lista över de bruk som nyttjade stämplarna. REA: 20 kr plus försändelsekostnad 10 kr inom Sverige, inom Europa 20 kr. (febr 2015)

SMEDSFORSKARNAS ÅRSSKRIFT 2012
Den tredje och avslutande delen med register till Smålands, Värmlands och Östergötlands hammartingsprotokoll. Den omfattar åren 1730-1739. Skriften består av drygt 100 sidor. Pris: 85 kr, försändelsekostnad tillkommer, inom Sverige 30 kr, inom Europa 60 kr. (febr 2015)

SMEDSFORSKARNAS ÅRSSKRIFT 2011
Den består av ett 100-tal sidor och innehåller smedsregister för Småland, Värmland och Östergötland 1715-29. Två häften. Pris: 70 kr. Försändelsekostnad tillkommer, inom Sverige 30 kr, inom Europa 60 kr. (febr 2015)

SMEDSFORSKARNAS ÅRSSKRIFT 2010
Den består av ett 40-tal sidor och innehåller smedsregister för Småland, Värmland och Östergötland till 1715. Pris: 60 kr, försändelsekostnad tillkommer, inom Sverige 15 kr, inom Europa 60 kr. (febr 2015)

SMEDSFORSKARNAS ÅRSSKRIFT 2002
I en artikel får vi ta del av en smedsminnesanteckningar. Artikel två ger en intressant inblick i det vanliga fenomenet att smeder rymmer, med exempel på vad man kan hitta om smeder i domböcker. Avslutningsvis får vi genom utdrag ur föreningsprotokoll en inblick i bl.a. vad smedernas fritid kunde ägnas åt. Tillsammans ges en bred bild av smedernas liv. Pris: 40 kr, försändelsekostnad tillkommer, inom Sverige 15 kr, inom Europa 20 kr. (febr 2015)

 

Vid beställning glöm inte att ange vilken produkt du vill ha och uppge namn och adress. Glöm inte försändelsekostnaderna när du skickar pengar. Leveranstid för material är ca 2 veckor. (FFS kansli är inte bemannat.)

Kontakta FFS kassör för prisuppgifter vid beställning från utanför Europa.

FFS plusgiro 84 28 21 -1
Vid utlandsbetalning:
IBAN: SE50 9500 0099 6042 0842 8211
BIC-kod (SWIFT-adress): NDEASESS