Lästips

FFS bruksregister – en lista över svenska järnbruk är baserad på en avskrift ur Harmens register på Riksarkivet, gjord av Ulf Berggren 1994, med tillägg av Örjan Hedenberg. Bruken presenteras i en alfabetisk lista, men finns även sorterade efter socken. FFS medlemmar hittar listorna under Medlemssidor. Icke-medlemmar kan kontakta FFS för beställning och pris.

Bruksmiljöer kan delas in på många olika sätt. Sällskapet vallonättlingars/FFS Brukswiki, har ca 3 000 sidor om bruksorter och vallonsläkter (http://www.vallon.se/wiki/).

Bergstingsprotokoll: SVAR har lagt ut Bergskollegiums exemplar av bergstingsprotokollen på nätet, där bland annat hammartingsprotokollen ingår, med mycket information om smeder. Om man har abonnemang på SVAR har man nu tillgång till hundratals böcker från 1657 till ca 1814 för alla områden med bruk.

Arkiv Digital har lagt ut 8:e och 9:e Bergmästaredistriktens arkiv där bl.a. Kalmar och Kronobergs län ingår. Här finns också uppgifter om smeder vid bruken. I Kriminalvårdsanstalternas fängelsearkiv dyker ibland smeder upp. Arkiv Digital har publicerat fängelsearkiv från bl.a. Falun, Gävle och Kalmar.

I serien Sveriges Nationalatlas utkom i slutet av 2011 bandet Bergsbruk – gruvor och metallframställning. ”Det är en innehållsrik bok som varmt rekommenderas alla med intresse för järnframställning och smeder” skrev Örjan Hedenberg i FFS medlemsblad Smedforskaren, nummer 2, i juni 2012.

Mönsterrullor för Jönköpings gevärsfaktori: Under 16- och 1700-talen kunde fattiga bondpojkar bli befriade från att tas ut i de stormaktskrig som Sverige var invecklat i. Istället kunde de ta anställning vid t ex gevärsfaktoriet i Jönköping. Där lärde de sig att hantera järnet som bajonett- och bössmeder. Läs intressanta mönsterrullor för Jönköpings gevärsfaktori för åren 1720, 1735 och 1737. Här finns pistol- och flintlåssmeder, stockmakare, muskötbeslagare, bajonettsmeder med flera grupper.

Mönsterrullor 1720
Mönsterrullor 1735
Mönsterrullor 1737