Lästips

FFS bruksregister – en lista över svenska järnbruk är baserad på en avskrift ur Harmens register på Riksarkivet, gjord av Ulf Berggren 1994, med tillägg av Örjan Hedenberg. Bruken presenteras i en alfabetisk lista, men finns även sorterade efter socken. FFS medlemmar hittar listorna under Medlemssidor. Icke-medlemmar kan kontakta FFS för beställning och pris.

Riksarkivet har öppnat upp för mycket information gratis. Man har lagt ut Bergskollegiums exemplar av bergstingsprotokollen på nätet, där bland annat hammartingsprotokollen ingår, med mycket information om smeder. Det finns tillgång till hundratals böcker från 1657 till ca 1814 för alla områden med bruk. FFS gav år 2014 ut en cd-skiva, med renskrivna hammartingsprotokoll för Södermanland, Närke, Östergötland och Småland, Nora och Lindedelen av Västmanland samt Karlskoga i Värmland. Här finns målen med smeder från de äldsta på 1600-talet fram till ca 1740. FFS har under 2018 och framåt även lagt ut namnlistor ur hammartingsprotokoll under Medlemssidorna

Arkiv Digital har  8:e och 9:e Bergmästaredistriktens arkiv  tillgängliga, där bl.a. Kalmar och Kronobergs län ingår. Här finns också uppgifter om smeder vid bruken.

I Kriminalvårdsanstalternas fängelsearkiv dyker ibland smeder upp. Arkiv Digital har publicerat fängelsearkiv från bl.a. Falun, Gävle och Kalmar. Linköpings universitet, Liu Electronic Press har publicerat ett antal databaser på Internet, bl.a. Fångrullar för Linköpings kronohäkte, Norrköpings fångvårdsanstalt och Norrköpings spinnhus. Här finns drygt 340 smeder noterade, främst under 1800-talet. Förseelser som böter för fylleri, första-andra-tredje resans stöld, passlöshet, obehörigt kringstrykande osv utmynnade i fängelse och ett antal dagar på ’vatten och bröd’.

I februari 2015 gav Jernkontoret ut en bok med titeln ”Järnet och Sveriges medeltida modernisering”. Boken är resultatet av ett tvärvetenskapligt projekt där både arkeologer, historiker med inriktning både på ekonomi och teknik och metallurger medverkat. I boken visas att masugnstekniken växte fram i Sverige redan på 900-talet, och att vikingarna exporterade stora mängder järn till övriga Europa. Under den följande medeltiden hade Sverige utvecklats till att av de främsta länderna i Europa inom järnhanteringens område. Boken kostar 250 kr och kan beställas på Jernkontorets hemsida www.jernkontoret.se/forskning/bergshistorisk_forskning

I maj 2016 startade Jernkontorets bibliotekarie Yngve Axelsson en ny blogg om bergshistoria. Inläggen handlar om bergshistoria ur många olika synvinklar. Här finns bloggen: jernbloggen.se

I serien Sveriges Nationalatlas utkom i slutet av 2011 bandet Bergsbruk – gruvor och metallframställning. Det är en innehållsrik bok som varmt rekommenderas alla med intresse för järnframställning och smeder.

Mönsterrullor för Jönköpings gevärsfaktori: Under 16- och 1700-talen kunde fattiga bondpojkar bli befriade från att tas ut i de stormaktskrig som Sverige var invecklat i. Istället kunde de ta anställning vid t ex gevärsfaktoriet i Jönköping. Där lärde de sig att hantera järnet som bajonett- och bössmeder. Det fanns intressanta mönsterrullor för Jönköpings gevärsfaktori för åren 1720, 1735 och 1737 via Jönköpingsbygdens genealogiska förening. I rullorna finns pistol- och flintlåssmeder, stockmakare, muskötbeslagare, bajonettsmeder med flera grupper.