Kontakta oss

Kontakta Föreningen för smedsläktsforskning på adressen Anderstorpsvägen 16, 171 54 Solna. Kansliet är inte bemannat dagtid.
Skicka gärna frågor direkt till respektive styrelsemedlem.
Är du medlem och vill anmäla adressändring kontakta kassören.

Kontakta en styrelsemedlem:
Örjan Hedenberg, databasansvarig, ledamot. Epost: orjan.hedenberg@telia.com
Susanne Holz, kassör. Epost: susanne.holz@telia.com
Carl Johan Thors-van den Swaerdenheem, ledamot.

FFS valberedning 2014- är: Barbro Stålheim (sammankallande) och Fredrik Derefeldt.