Kontakta oss

Kontakta Föreningen för smedsläktsforskning på adressen Anderstorpsvägen 16, 171 54 Solna. Kansliet är inte bemannat dagtid.
Skicka gärna frågor direkt till respektive styrelsemedlem.
Är du medlem och vill anmäla adressändring kontakta kassören.

Kontakta en styrelsemedlem:
Örjan Hedenberg, t.f. ordförande, databasansvarig. Epost: orjan.hedenberg@telia.com
Ulf Berggren, sekreterare, ledamot (tjl. ordförande). Epost: ulfbulfb@yahoo.se
Ewa Bertram, marknadsföring, ledamot. Epost: ebbabertram@hotmail.com
Sonia Holz, kassör. Epost: s.holz@telia.com
Mari-Anne Roslund, hemsidan, ledamot. Epost: mari-anne.roslund@bredband.net
Karin Stake: suppleant. Epost: karin.m.stake@gmail.com
Susanne Holz: suppleant. Epost: susanne.holz@telia.com

 

FFS valberedning: Fredrik Derefeldt (sammankallande) och Göthe Söderkvist