Om FFS

Föreningen för Smedsläktsforskning – FFS – är ett forum för alla släktforskare som har smeder i släkten. Föreningen inriktar sig på smedsläkter vid svenska och finländska bruk. Alla smeder som finns noterade i kyrkböcker, hammartingsprotokoll och andra källor registreras systematiskt.

Uppgifterna samlas i Smeddatabasen som regelbundet publiceras i form av Smedskivan, tidigare på DVD men sedan 2013 på usb-minne. En skriftserie med olika smedsläkters släktträd har också getts ut under åren.

Med föreningens grundande sattes en rörelse igång som växt. FFS är en  levande förening med cirka 800 medlemmar. Detta märks bl.a. genom ett aktivt deltagande i Facebook och med frågor till föreningen genom olika kanaler.

FFS har en egen tidning Smedforskaren som vill förmedla gamla och nya rön om våra smeder och deras arbetsplatser. Medlemmar deltar aktivt med artiklar och bilder.

FFS gav  2013 ut en bok om bruk och smedjor i Västmanland. Det blev starten till en serie järnbruksböcker där bruk och smedjor  beskrivs i ord och bild landskapsvis. Böckerna, nio stycken våren 2021, beskriver inte bara brukens historia och ägarförhållanden utan även vilka smeder som varit verksamma vid de olika bruken i ett tidigt skede. Därmed har FFS täckt in samtliga landskap i Sverige. Läs gärna mer under fliken Publikationer.

FFS har också en egen Smedsskola som publicerats i Smedforskaren och på webben. Den föddes ur en efterlysning från föreningens unga medlemmar.

FFS deltar i släktforskarträffar runt om i landet på olika sätt, ofta på begäran och samarbetar sedan flera år med Sällskapet Vallonättlingar på Släktforskardagarna i samband med Sveriges Släktforskarförbunds årliga stämma. Under 2021 blir även dessa möten digitala. Hösten 2020 deltog FFS i en digital släktforskardag arrangerad av sex rikstäckande föreningar, ett arrangemang som återkom i april 2021. FFS har även arrangerat ett släktforskarkafé för smedforskare i slutet av maj 2021. Flera av evenemangen kommer att återkomma under hösten 2021.

Föreningen grundades 1994 av fyra smedsläktsforskare. FFS är en ideell förening, där allt arbete görs genom frivilliga insatser. Kansliet är inte bemannat. Beställningar med utskick görs normalt en kväll i veckan. Arbetet med Smeddatabasen liksom produktionen av medlemstidningen Smedforskaren och utveckling av webbsidan pågår kontinuerligt.

Om du vill ha mer information om arbetet inom FFS och är intresserad av att bidra, kontakta en styrelsemedlem. Frågor om medlemsskap, adressändring m.m. kontakta kassören.

Föreningen antog vid årsmötet 2016 nya stadgar som uppdaterats 2021. Du hittar dem här: FFS NORMALSTADGAR uppdaterad2021.

Välkomna att ta kontakt med FFS.