Kalendarium

2021

5 oktober Kl 18-19 Örjan Hedenberg, FFS föreläser ”Om smeder” på ett videomöte arrangerat av Sollentuna Släktforskare. Intresserade men icke medlemmar i den föreningen anmäler sig i förväg till info@sollentunaslaktforskare.se. Entré till mötet 50 kr.