Kalendarium

 

2022

 

 

5 februari Riksföreningarnas släktforskardag – RSFD. Tillsammans med fem andra rikstäckande föreningar arrangerar vi åter en släktforskardag via Zoom. Fullständigt program kommer att presenteras på föreningarnas hemsidor i mitten av januari.

Anmälan via FFS hemsida från ca 20 januari 2022. Som tidigare är deltagandet avgiftsfritt. 

 

 

19 mars  Årsmöte hålls lördagen den 19 mars kl 14.00.  Även denna gång kommer mötet att vara digitalt via Zoom så att många kan delta oberoende var man bor. Kallelse och dagordning finns i tidningen Smedforskaren nr 4-2021 samt här för medlemmar under fliken Årsmöte 2022. Årsmöteshandlingar som styrelsen ansvarar för kommer att vara tillgängliga från och med den 1 mars 2022.

I anslutning till årsmötet kommer FFS-medlemmen Krister Forsberg hålla föredrag om ”Mäktiga män i Norbergs bergslag – Om landets äldsta bergslag och bergsmannen som järnproducent”.