Kalendarium

 

2020

30 november: Sista dag för inlämnande av motioner inför årsmöte 2021.

 

2021

20 mars: Arsmöte. Kl 14.00  Digitalt möte.  Anmälan om deltagande via epost senast den 15 mars 2021 till smedjan@smedforskning.se