Kalendarium

2021

15 augusti – 14 november FFS har en minimonter i Utställningshallen under Digitala Släktforskardagarna i Göteborg 2021. Utställningsdelen är öppen under denna tid.

5 oktober Kl 18-19 Örjan Hedenberg, FFS föreläser ”Om smeder” på ett videomöte arrangerat av Sollentuna Släktforskare. Intresserade men icke medlemmar i den föreningen anmäler sig i förväg till info@sollentunaslaktforskare.se. Entré till mötet 50 kr.

27 oktober Kl 16-17 Släktforskarkafé.  FFS anordnar ett nytt digitalt släktforskarkafé via Zoom för föreningens medlemmar. Anmälan senast 25 oktober till smedjan@smedforskning.se