Blog Archives

Järnbruk i Uppland – Ny bok!

4 april, 2021
Järnbruk i Uppland – Ny bok!

Med boken Järnbruk i Uppland fullbordas FFS bokserie om svenska järnbruk. I boken presenteras de närmare 30 bruk i Uppland som haft smedjor. Under 1500-talet grundades flera kronobruk i norra Uppland. Äldst är Vattholma och Österby bruk. Sedan tillkom Forsmark och Lövsta. Som råvarubas för dessa och övriga upplandsbruk tjänade malmen från Dannemora gruva. Denna…

Läs mer »

Ny lista över brukspersonal

30 mars, 2021

En ny lista har tagits fram med namn ur hammartingsprotokoll, denna gång för Västernorrland. Listan omfattar enstaka år på 1750- och 1760-talen samt perioden 1792 – 1811. Namnlistan är särskilt intressant för Lagfors bruk, där det saknas kyrkböcker för perioden 1770 – 1859. Listan återfinns bland övriga namnlistor på Medlemssidorna, under fliken Hammarting och mantalslängder.

Läs mer »

Programmet klart!

19 mars, 2021
Programmet klart!

Nu kan vi presentera ett spännande och fullmatat program för den digitala släktforskardagen,  den 17 april! Dessutom bjuder alla föreningar på en rad intressanta filmade föredrag. Att delta i släktforskardagen och att se de filmade föredragen är avgiftsfritt men du behöver anmäla dig. Från den 1 april kan du anmäla dig HÄR. Här hittar du hela Program för…

Läs mer »

FFS – Årsmöte

10 mars, 2021

Snart är det dags för ordinarie årsmöte, lördag den 20 mars kl 14.00 som tidigare meddelats i medlemstidningen och här under Medlemssidor och i Kalendariet. På grund av coronapandemin kommer mötet att vara digitalt. För att kunna koppla upp er fordras föranmälan med anmälan av e-postadress, senast den 18 mars 2021. Mer information under fliken…

Läs mer »

Ny släktnamnslista

8 mars, 2021

En ny släktnamnslista är klar, den tjugosjätte i ordningen. 3677 smedsläktnamn finns på den nya listan i mars 2021. På senare år har det bara varit marginella ökningar av namn, men denna gång finns 62 nya namn. Nya smedsläktsnamn är till exempel Askenström, Hindberg, Härström och Torngren. FFS har publicerat hela listan under Medlemssidor. En…

Läs mer »

Digital släktforskardag

3 mars, 2021
Digital släktforskardag

Lördagen den 17 april 09.00 – 16.30 anordnar sex rikstäckande släktforskarföreningar, däribland FFS, återigen en digital släktforskardag. Boka dagen! Fullspäckat program – ingen avgift! Vi vill dela med oss av vårt omfattande och breda kunnande som är till nytta för släktforskare – både nybörjare och erfarna! Vi är Genealogiska Föreningen, Föreningen för Datorhjälp i Släktforskningen…

Läs mer »

Hammarsmeds- och masmästarordningar

2 mars, 2021

Hur arbetet skulle vara organiserat vid masugnar och hammarbruk liksom anställningsvillkor och skyldigheter och rättigheter för de anställda reglerades fram till 1859 i två förordningar, masmästarordningen och hammarsmedsordningen. De första utfärdades 1638 resp. 1637. Hammarsmedsordningen förnyades flera gånger, masmästarordningen två gånger. FFS har sedan tidigare publicerat avskrifter av hammarsmedsordningarna från 1637, 1649, 1703 och 1823…

Läs mer »

Senaste nytt – personregister

19 januari, 2021

FFS har på senare tid fått önskemål om personregister i våra böcker om järnbruk i olika landskap, för att lättare kunna hitta vilka som kan vara omnämnda i respektive bok. Det kan vara vilka som varit ägare till bruken eller smeder som varit verksamma i ett tidigt skede vid bruken. Nu är det stora arbetet…

Läs mer »

Sockensmed misshandlad till döds

14 januari, 2021

På medlemssidorna under  fliken ’Smeder inför rätta’ har FFS under 2020 publicerat flera avskrifter av domstolsprotokoll där smeder varit inblandade. Smeder gjorde ibland saker som inte var lagliga. Ofta rörde det sig om att man sålde lite järn vid sidan om. Det hände också att smeder blev anklagade för annat eller råkade ut för våld…

Läs mer »

Kunglig förordning om järnhandeln

14 december, 2020

Fram till 1840-talet var järnhanteringen hårt reglerad. För bergsmän och andra gruvägare gällde Järnbergsordningen, för hyttorna Masmästarordningen och för hammarsmedjorna Hammarsmedsordningen. I dessa förordningar specificerades allt från förväntad produktion per vecka, kolåtgång per framställd järnmängd etc till löner, bostad och andra förmåner liksom skyldigheter för de anställda. Även handeln med järnvaror var reglerad. År 1717…

Läs mer »