RA och digitalisering

4 november, 2021

I slutet av sommaren fick Sveriges släktforskarföreningar, däribland FFS, möjlighet framföra önskemål om Riksarkivets (RA) digitalisering. Sedan har Sveriges Släktforskarförbund sammanställt en samlad prioriteringslista för släktforskarrörelsen.

Den kategori arkiv som förekommer mest frekvent som högsta prioritet blev tingsrätts/häradsrättsprotokoll och domböcker.

Smeder gjorde ibland saker som inte var lagliga. Ofta rörde det sig om att man sålde lite järn vid sidan om. Det klassades som snatteri eller stöld. Men det hände också att smeder var inblandade i grövre brottslighet som dråp eller mord. Stölderna behandlades oftast vid hammartingen, medan grövre brott togs upp i vanliga domstolar.

Ur protokollen kan ibland man också utläsa familjeförhållanden genom att släktingar till den åtalade omtalas eller kanske åberopas som vittnen.

Här på Medlemssidorna under fliken Smeder inför rätta har vi publicerat några avskrifter av domstolsprotokoll där smeder varit inblandade. Vi kommer att fylla på med fler fall framöver.