Bli medlem!

13 oktober, 2021

Har du hittat smeder i din släkt? Då är FFS något för dig.

Medlemsavgiften är endast 200 kr. Då ingår 4 nummer av medlemstidningen, rabatt på databasen Smed 12 och alla publikationer samt tillgång till medlemssidorna på hemsidan.

Just nu och fram till 30 november har vi ett erbjudande att bli medlem för resten av 2021 samt hela 2022 för 250 kr. Då får du omedelbart tillgång till medlemssidorna och årets sista nummer av medlemstidningen.

Betala in medlemsavgiften via föreningens plusgiro 84 28 21-1. Glöm inte uppge namn och adress.