Smed12 – Nu för både PC och Mac!

27 september, 2021

För en tid sedan meddelade vi att databasen Smed11 var slut i lager och att en ny utgåva planerades.

Många smedforskare har under pandemiåret ägnat en hel del tid att söka sina rötter och här har smeddatabasen varit ett viktigt verktyg.

Nu är den nya utgåvan av smeddatabasen klar, denna gång i två versioner, en för PC och en för Mac. Efterlängtat av många.

Förutom sedvanliga rättelser och kompletteringar har databasen utökats med   11 000 personer och innehåller nu drygt 330 000 personer. På USB-minnet finns förutom själva databaserna en tydlig handledning för nedladdning och start av respektive version samt information om hur man söker i dem.

Priset är oförändrat 300 kr för medlemmar och 350 kr för icke medlemmar. Försändelseavgift 13 kr tillkommer. Smed12 beställs genom att sätta in summan på föreningens plusgiro 84 28 21-1 och ange namn och adress samt vad du beställer.