Kunglig förordning om järnhandeln

14 december, 2020

Fram till 1840-talet var järnhanteringen hårt reglerad. För bergsmän och andra gruvägare gällde Järnbergsordningen, för hyttorna Masmästarordningen och för hammarsmedjorna Hammarsmedsordningen.

I dessa förordningar specificerades allt från förväntad produktion per vecka, kolåtgång per framställd järnmängd etc till löner, bostad och andra förmåner liksom skyldigheter för de anställda. Även handeln med järnvaror var reglerad.

År 1717 utfärdade Karl XII en förordning där minimipriser anges för 31 olika järnsorter, exempelvis Öregrundsjärn, grovt bergsmansjärn och olika trådtyper. För att man skulle kunna kontrollera att taxan följdes fick ingen handla med järn som inte vägts in vid stapelstädernas järnvågar.

En avskrift av förordningen om järnhandeln finns nu att läsa på Medlemssidorna, under fliken Smedskolan, punkt nr 6 Hammarsmedsordningen.