Järnbruk i Västmanland – ny utgåva

1 november, 2020

En ny kraftigt omarbetad utgåva av boken Järnbruk i Västmanland har nu utkommit. Där presenteras närmare 120 bruk i ord och bild. Genom att beskrivningen av varje bruk har utökats och fler bruk tillkommit har antalet sidor i boken vuxit från 72 i den gamla till 115 i den nya utgåvan.

Järnhantering var en betydande näring i Västmanland redan i början av 1300-talet. Verksamheten drevs av bergsmän som betalade sin skatt i form av osmundjärn. I början av 1500-talet hade ett antal bergslag utvecklats till administrativa enheter med egna ting och styrelser. När Gustav Vasa kommit till makten var han angelägen om att järnet skulle förädlas inom landet. Han lät därför grunda ett antal kronobruk för framställning av stångjärn och plåt. I Västmanland finns några av de äldsta.

Inför Släktforskardagarna i Köping 2013 väcktes idén att ge ut en bok om järnbruk i Västmanland. Det hade då länge funnits behov av en sammanställning av järnbruk i Sverige användbar som handbok för släkt- och hembygdsforskare. Det föll sig det året naturligt att börja med de järnbruk som funnits i Västmanland, många med utskeppningshamn just i Köping. Boken innehöll kortfattade presentationer av cirka 100 bruk, där fokus låg på brukens grundande. Eftersom idén föll väl ut fortsatte vi med landskap efter landskap och har snart täckt hela landet.

Med tiden har ambitionsnivån höjts så att brukspresentationerna blivit mer omfattande. När nu boken om Västmanland var slut och behövde nytryckas, valde vi att omarbeta den helt och dels ta med de mindre bruk som inte var med i första upplagan, dels ge en mer fullständig beskrivning av brukens historia. Detta har medfört att boken har svällt betydligt, från 72 sidor till 115. Närmare 120 bruk presenteras. Liksom i övriga böcker i serien finns uppgifter om när och av vem de grundades, i den mån detta är känt. Det står också hur länge verksamheten var igång och hur mycket som producerades. För de flesta bruk får man även veta vilka smedsläkter som arbetade där. Inledningsvis beskrivs de olika tillverkningsprocesserna, där det s.k. tysksmidet var det som i allmänhet användes i de västmanländska bruken fram till mitten av 1800-talet.

Den nya boken kostar 250 kr för medlemmar och 300 kr för icke medlemmar plus porto och emballage 63 kr. Beställning görs genom att sätta in summan på föreningens plusgirokonto 84 28 21-1. Ange namn och adress samt vad du beställer.