I klammeri med rättvisan

16 juni, 2020

Smeder gjorde ibland saker som inte var lagliga. Ofta rörde det sig om att man sålde lite järn vid sidan om. Det klassades som snatteri eller stöld. Men det hände också att smeder var inblandade i grövre brottslighet som dråp eller mord. Stölderna behandlades oftast vid hammartingen, medan grövre brott togs upp i vanliga domstolar.

Det är intressant att läsa protokollen i sin helhet. Det ger en god uppfattning om hur man i äldre tid såg på olika typer av brott.

Ur protokollen kan man ibland också utläsa familjeförhållanden genom att släktingar till den åtalade omtalas eller kanske åberopas som vittnen.

På Medlemssidorna, under fliken Smeder inför rätta, publicerar FFS avskrifter av domstolsprotokoll där smeder varit inblandade. Hittills har FFS publicerat fyra fall som behandlades vid olika ting i mitten av 1700-talet.