Sockensmeder, vattensläggor och vattenhamrar

20 januari, 2020

Bysmeder och sockensmeder drev oftast sin verksamhet endast med hjälp av en ässja försedd med bälg och ett städ. Handhållna hammare och släggor användes för att bearbeta järnet. På de ställen där det fanns tillgång till vattenkraft fanns det dock smeder som ville utnyttja den. De var då tvungna att begära tillstånd hos Bergskollegium. Det kunde många gånger vara svårt att få.

Vid sidan av järnbruk och manufakturverk fanns ett utbrett, lokalt allmogesmide, som bl.a. tillverkade bössor och jordbruksredskap. Bergskollegium värnade i första hand om bruken och deras tillgång till kol och vattenkraft. Detta drabbade många sockensmeder som ville starta eller utvidga sin verksamhet. Sockensmederna drev oftast sitt arbete med handkraft.

Mot slutet av 1700- och början av 1800-talet blev det dock vanligt att sockensmederna började driva sina släggor med vattenkraft. I och med det fordrades tillstånd från Bergskollegium. Detta och mycket annat kan man lära mer om som medlem i FFS, då man får medlemstidningen och tillgång till mycket annat material under fliken Medlemssidor.