Järnhanteringen i Bergische Land

13 december, 2019

Förhållandena för smederna i Bergische Land, dagens tyska delstat Nordrhein-Westfalen, var helt annorlunda under 1600- och 1700-talen än i den tidens Sverige. Industristrukturen präglades av småskalighet och decentralisering som dröjde sig kvar långt in på 1800-talet.

Läs mer i decembernumret av medlemstidningen Smedforskaren om järnhanteringen där och en stålsmeds flytt till Dalarna i Sverige i början av 1700-talet.