Smed11 för PC är nu klar

18 augusti, 2019

En ny version av smeddatabasen är nu klar inför årets Släktforskardagar. Liksom föregående version är Smed11 en USB-sticka avsedd för PC. Förutom rättelser och kompletteringar har bl.a. följande förändringar gjorts jämfört med Smed10:

+ antalet personer har utökats till 319000
+ stort arbete har lagts ner på att hitta födelseuppgifter för ingifta personer
+ döduppgift har lagts till för många av de personer där sådan saknats
+ fler källhänvisningar har lagts in.

I databasen är alla inmatningsfält sökbara: förnamn, efternamn, födelsedatum, födelseort, döds­datum, dödsort, dödsorsak och yrke. Det går dessutom att göra avancerade sökningar, exempelvis alla födda på en viss ort under ett visst decennium eller alla med ett visst släktnamn födda i en viss församling.

Priset är oförändrat 300 för medlemmar och 350 för icke medlemmar. Beställning kan göras genom inbetalning till föreningens plusgirokonto 84 28 21-1. Försändelsekostnad med 10 kr tillkommer inom Sverige. Glöm inte att ange namn och adress.

Naturligtvis finns FFS på plats med Smed11 i Borås under Släktforskardagarna 24-25 augusti. Då kan du också köpa den där.