Hederspris till FFS medlem

7 maj, 2019

Victor Örnbergs Hederspris som Sveriges Släktforskarförbund delar ut, går i år till FFS mångårige medlem Örjan Hedenberg för betydelsefulla insatser när det gäller att ta fram och förmedla kunskaper om smeder, deras släkter och de miljöer där de verkat.

Örjan är en släktforskare och eldsjäl utöver det vanliga och som har gjort en stor kulturgärning både när det gäller kunskapen om svenska järnbruk som om alla de smedsläkter som har verkat i Sverige.

Örjan Hedenberg är numera ett känt namn inom smedsläktsforskningen. Hans systematiska och omfattande arbete med att identifiera smeder och deras familjer i kyrkböcker och hammartingsprotokoll har legat till grund för smeddatabasen, hjärtat i FFS verksamhet och som Örjan Hedenberg sedan länge är ansvarig för.

Vi har också genom åren kunnat läsa välskrivna artiklar av Örjan, som publicerats i tidningen Smedforskaren. Han har aktivt bidragit till skriftserien Svenska Smedsläkter. Sedan 2018 är han redaktör för tidningen Smedforskaren.

Hans mångåriga arbete har också tillgängliggjort källor och kunskaper som nu finns bevarande och lätta att tillgå för alla.

FFS gav 2013 ut en bok om bruk och smedjor i Västmanland där Örjans kunskap och arbete var ovärderlig. Det blev starten till en serie järnbruksböcker där bruk och smedjor samlat beskrivs i ord och bild landskapsvis, vilket inte funnits tidigare. Böckerna, hittills sex stycken, med en sjunde på väg, beskriver inte bara brukens historia och ägarförhållanden utan även vilka smeder som varit verksamma vid de olika bruken i ett tidigt skede. Örjan har outtröttligt sökt skriftlig information i arkiv för att sammanställa så mycket som möjligt om de svenska järnbruken och göra dem kända.

Örjan är pensionär sedan några år, men berättar att han har en teknisk licentiatexamen och jobbade tidigare som forskare på massa- och pappersindustrins forskningsinstitut. Där var han engagerad i olika projekt, bl.a. om fiberegenskaper, livscykelanalyser och material i kontakt med livsmedel.

Han tycker att det finns kopplingar mellan sitt tidigare jobb och smedforskningen. Dels att han fått med sig forskningsmetodiken. Dels blev många järnbruk pappersbruk när järnhanteringen lades ner i slutet av 1800-talet. Många är fortfarande verksamma som pappersbruk, som Frövi, Skärblacka, Billingsfors, Aspa och Iggesund.