FFS Årsmöte

12 mars, 2019

Den 9 mars hölls årsmöte för föreningen i Släktforskarförbundets lokaler i Solna. Nuvarande styrelse omvaldes och fick tillskott av en person.

Ett drygt tiotal medlemmar närvarade. Det var sista gången i lokalerna i Huvudsta, Solna. Som ni kan ha sett har vi och övriga släktforskarföreningar blivit uppsagda från de rum vi haft där.

Vid årsmötet, med Anders Herou som mötesordförande, omvaldes nuvarande styrelse. Ny suppleant är Christer Sturesson. Revisorerna Anneli Fryksten Holm och Mats Månsson omvaldes. Inga nominerade kandidater till valberedning hade kommit fram, inte heller under årsmötet, varför valberedningen är vakant även under 2019.

Under 2019 har FFS därmed följande styrelse: Mari-Anne Roslund, ordförande, Örjan Hedenberg, vice ordförande, Sonia Holz, kassör, Susanne Holz, sekreterare, Helena Gille, ledamot och Christer Sturesson, suppleant.

Vidare beslutades att ha oförändrad årsavgift under 2020. FFS har en mycket låg medlemsavgift jämfört med andra föreningar. Förutom den välmatade medlemstidningen får medlemmarna rabatt på föreningens publikationer samt tillgång till medlemssidorna här på hemsidan.

I verksamhetsplanen, som antogs av årsmötet, uttrycker styrelsen ambitionen att fortsätta med den utåtriktade verksamheten, beroende på personresurser. Ett problem för föreningen är nämligen att så få medlemmar vill engagera sig i olika arbetsuppgifter. Som det nu är hänger hela verksamheten på en knapp handfull personer. Styrelsen ser gärna att alla som på något sätt kan tänka sig att göra en insats hör av sig.

I anslutning till mötet höll Håkan Henriksson från Örebro Arkivcentrum ett föredrag med titeln ”Det hårda gruvlivet i Bergslagen – sett ur gruvpigornas perspektiv”. Föredraget var ett samarbete med StorStockholms Genealogiska Förening. Det var mycket intressant att få höra om hur gruvarbetet var organiserat och att en stor andel kvinnor arbetade i gruvorna med samma arbetsuppgifter som männen. En annan intressant sak var att arbetslag i t ex Nora bergslag på 1800-talet delade vinsten av arbetet lika, dvs kvinnor och män hade lika lön.