Ny bok – Järnbruk i Närke och Östergötland

22 augusti, 2018

Nu har den kommit ut, den sjätte boken i järnbruksserien.

Bergsbruket i skogstrakterna i Närke och i Östergötlands norra delar har mycket gamla anor och många bönder drev bergsbruk vid sidan av jordbruket.

De äldsta kända privilegierna för järnframställning i Sverige utfärdades 1340 för Västra Berget i Närke. I privilegierna föreskrivs att där skulle finnas en fogde och tolv rådgivare. Den som skulle lära till smed skulle smida ett år utan lön, men förses med skor, vadmalskläder och kost. Därefter skulle han arbeta tre år med lön hos dem som lärde upp honom.

Det äldsta bruket i Närke är Skyllbergs bruk, som nämns i ett gåvobrev redan 1346. Kung Magnus Eriksson skänkte då hyttor och härdar för framställning av järn i Rönneshytta, Åmme och Skyllberg till Riseberga kloster. Det gör bruket till ett av Sveriges absolut äldsta företag.

Även bergsmännen i Östergötland ville redan i slutet av 1300-talet ha bergslagsprivilegier. Sådana utfärdades slutligen av Gustav Vasa 1525. Därefter anlades flera järnbruk. Bland de äldsta är Sonstorps bruk som länge var det största järnbruket i Östergötland, men det mest kända torde vara Finspång, som anlades på 1560-talet.

Närmare 90 bruk och smedjor beskrivs i ord och bild i boken som är den sjätte i FFS järnbruksserie. Liksom i tidigare böcker berättas inte bara om brukens historia och ägarförhållanden utan även om vilka smeder som varit verksamma vid de olika bruken i ett tidigt skede

Priset för medlemmar inklusive porto och kuvert är 313 kr och för icke-medlemmar 363 kr. Vid beställning och betalning via FFS plusgiro 84 28 21 -1 glöm inte att uppge vilken produkt du vill ha och uppge namn och adress.

Naturligtvis finns FFS på plats med boken i Växjö under Släktforskardagarna. Då kan du också köpa den där.