Järnbruk i Södermanland

14 april, 2018

På 1570-talet transporterades järn från masugnar i Julitatrakten till Eskilstuna hammare, som på 1580-talet kallades Fors hammarverk. Omkring år 1600 tillverkades här både vapen och olika typer av spik. En särskild arbetsordning för spiksmederna fastställdes 1602 av hertig Karl.

För att underlätta transporterna av framförallt tackjärn till bruket hade hertig Karl redan 1596 initierat byggandet av en kanal från Hyndevad till Eskilstuna. För slutförandet av det arbetet utsågs hillebardsmeden Jöns Påfvelsson, som även var faktor över smederna i Eskilstuna. 1604 befallde Karl, nu Karl IX en man, Thomas Mattsson att förbereda anläggningen av en hantverksstad som skulle heta Tunafors.

Läs mer om inte bara hur Tunafors bruk utvecklades men även ett drygt 50-tal bruk i Sörmland, i FFS bok Järnbruk i Södermanland. Mer om boken under fliken Publikationer och hur du kan beställa den.