Hammartingsprotokoll

24 februari, 2018

Under fliken Smedskolan på FFS Medlemssida här, har FFS skrivit om smeder och deras arbeten i smedjan, om hammartingsprotokoll och bruksarkiv. Hammartingsprotokollen är en mycket rik källa. Vad man alltid kan vara säker på att hitta är tvister och brott som hörde ihop med bergshanteringen.

Namnlistor ur hammartingsprotokoll i de protokoll som finns bevarade för Öster- och Västerbergslagen för perioderna 1654-98 och 1714-1730, har skrivits av, av Örjan Hedenberg, FFS och finns under fliken Smedskolan.

Nu har vi också kompletterat med avskrifter ur Östergötlands hammarting 1690-1736. Namnlistor finns att titta på och söka i under fliken Smedskolan. En spännande läsning! Tack Örjan!