FFS behöver fler aktiva!

12 februari, 2018

Den 10 mars 2018 är det FFS inplanerade årsmöte.

Föreningen har sedan förra årsmötet ingen valberedning. Det saknas också flera styrelseledamöter just nu förutom en redaktör för den populära medlemstidningen Smedforskaren.

För att FFS ska leva vidare och vara en fortsatt livaktig förening behöver fler medlemmar engagera sig under en tid.
Styrelsen välkomnar dig att snarast kontakta Mari-Anne eller Örjan via e-post: smedjan@smedforskning.se

Utan fler aktiva medlemmar, ingen framtid för föreningen!