Järnbruk i fokus

27 december, 2017

Finland som blev en självständig stat 6 december 1917, har i år firat 100-årsjubileum. Eftersom Finland var en del av Sverige under 600 år fram till 1809 finns det en lång gemensam järnbrukshistoria.

Under 15- och 1600 talen anlades ett antal järnbruk, det första anses vara Svartå tackjärnshytta i Karis socken som startade 1560. Där tillverkades stångjärn som enligt uppgifter såldes på Järntorget i Stockholm. I början av 1690-talet var Forsby bruk i Pernå socken uppskattningsvis det tionde största järnbrukssamhället i dåvarande Sverige-Finland.

Många smeder och järnbruksarbetare flyttade mellan Sverige och Finland. I början av 1700-talet gick flyttningarna vanligen från Sverige till Finland. Men flyttningar gick även i andra riktningen.

Under året har medlemstidningen Smedforskaren haft flera artiklar om bruk i Finland. Under Medlemssidor finns förutom alla årgångar av Smedforskaren, en förteckning över de finska bruken, drygt 100 st, sammanställd av FFS. FFS databas, omfattar tusentals personer med anknytning till finska bruk.