Hammarsmedsordningen

14 oktober, 2017

1703 års hammarsmedsordning.
Första sidan

Hammarsmedsordningen var en statlig förordning som reglerade smedernas arbets- och anställningsvillkor. Den var mycket detaljerad och fastställde bland annat löner och straff för olika förseelser.

Den första hammarsmedsordningen utfärdades 1637 i samband med att Generalbergsamtet grundades. Då Generalbergsamtet ombildades till Bergskollegium 1649 reviderades hammarsmedsordningen. Samtidigt utgavs också två andra förordningar: järnbergsordningen, i vilken ett antal paragrafer rör även hammarsmederna, och masmästarordningen. Hammarsmedsordningen reviderades sedan 1703, 1766 och 1823 innan den slutligen avskaffades 1859.

På medlemssidorna under fliken Smedskolan finns avskrifter av hammarsmedsordningarna 1637, 1649, 1703 och 1823 med originalstavning, och en länk till 1766 års hammarsmedsordning, samt avskrifter av järnbergsordningen och masmästarordningen.