Bruksarkivlista

11 september, 2017

Bruksarkiven är innehållsrika för en smedforskare, där kan man hitta detaljerad information om t.ex. smedernas inkomster men ibland mer än så.

Det är dessvärre svårt att hitta var bruksarkiv finns, om de ens är bevarade. Bruksarkiv är privata arkiv och därmed varierar åtkomligheten. Vissa arkiv har kastats, andra har bränts upp när bruket lades ner. 2014 publicerade FFS en bruksarkivlista sammanställd av Ulf Berggren, för sina medlemmar. Bruksarkivlistan har nu uppdaterats av Örjan Hedenberg.

Du som är medlem hittar listan under Medlemssidor.