Ny järnbruksbok!

13 juni, 2017

FFS ger sedan ett par år ut böcker om äldre svenska järnbruk. Bruken presenteras landskapsvis.

Liksom förra året innehåller årets bok flera landskap. I den nya boken om järnbruk i västra Götaland presenteras drygt 50 järnbruk och manufakturverk i Bohuslän, Dalsland, Halland och Västergötland. För Västergötlands del är det första gången en sådan samlad presentation görs.

Landskapen utgör den västra delen av landsdelen Götaland. Beteckningen västra Götaland i bokens titel ska därför inte förväxlas med länet Västra Götaland, där inte Halland ingår.

Inom detta område har man tidigt försökt få igång järnframställning. Redan i 1457 års jordebok omtalas en vattendriven hammarsmedja i Forsvik nära gränsen till Närke. Den industriella verksamheten där fortsatte in i vår tid. Men många av bruken i västra Götaland var kortlivade. Mot slutet av 1800-talet konkurrerades de små manufakturverken ut.

I medlemstidningen Smedforskaren nr 2/2017 kan du läsa mer om boken och bruk i västra Götaland. Boken finns listad under fliken Publikationer med pris.

FFS kommer att erbjuda särskilt mässpris under Släktforskardagarna i Halmstad den 26-27 augusti.