Skånska järnbruk

18 april, 2017

Under den danska tiden gjordes flera försök att få igång produktion av järn i Skåne. De järnverk som startades då lades ner under 1660-talet, men ett par anläggningar som även bearbetade koppar fortsatte sin verksamhet.

De danska kungarna hade stora förhoppningar om att kunna starta bergsbruk i Skåne, Halland och Blekinge. Övriga Danmark saknade ju förutsättningar för sådant, men i gränstrakterna mot Småland fanns både skog och sjömalm.

Bilden visar slagg (myrmalm) förmodligen från primitiv järnhantering i trakten av Örkelljunga. 8 glasburkar innehållande prov på sjömalm från Skåne. Tekniska museet.

Läs mer om Järnhyttan, senare kallad Kopparmöllan, Lärkesholm, Örkelljunga och några andra bruk i senaste medlemstidningen Smedforskaren nr 1/2017.