FFS behöver dig!

24 januari, 2017

Valberedningen söker revisorer och layout-kunniga ledamöter för bl.a. föreningens hemsida.

Föreningen behöver även styrelse- och revisor suppleanter.

Tveka inte att höra av dig till valberedningen för mer information.

Karin Stake, tel: 070 689 09 70, e-post: karin.m.stake[at]gmail.com eller
Bengt Vängstam, tel: 070 295 32 32, e-post: bengt.vangstam[at]me.com