Bruk i Finland

5 oktober, 2016

I senaste numret av medlemstidningen Smedforskaren, nr 3-2016 kan du bland annat läsa om Strömfors bruks historia. Bruket grundades 1698 på Petjärvi säteris mark invid Kymmene älvs västligaste älvfåra i Nyland. FFS-medlemmen Max Kallström beskriver initierat brukets alla epoker.

Smederna flyttade av olika skäl mellan grannländerna. Har du någon smed som var verksam vid något finskt bruk? En lista över finska bruk finns på Medlemssidorna, kartlagda av en FFS-medlem.

Som medlem har du numera tillgång till tidigare 18 årgångar av Smedforskaren under Medlemssidorna.