Järnbruk i Norrland – Ny bok!

1 augusti, 2016

Jarnbruk_Norrland_webpublÅrets järnbruksbok, den fjärde i serien, omfattar hela Norrland, dvs. nio landskap och drygt 130 bruk. Liksom i de tidigare böckerna ges en kort historik över varje bruk och i många fall exempel på smedsläkter som varit verksamma där.

Till Norrland räknas landskapen Gästrikland, Hälsingland, Härjedalen, Jämtland, Medelpad, Ångermanland, Västerbotten, Norrbotten och Lappland. Det är ett mycket stort område som omfattar mer än halva Sveriges yta. Järnbruken låg dock inte lika tätt som i vissa andra delar av landet.

I årets järnbruksbok har vi spänt bågen högt och tagit med i stort sett alla hammarbruk inom området, även bergsmanshammare. Men liksom tidigare har de flesta masugnsbruken utelämnats.

Likaväl som att 1600-talet var en expansiv period för svensk järntillverkning kom den andra halvan av 1800-talet att innebära den stora bruksdöden i Sverige. Ökad utländsk konkurrens gjorde den hantverksmässiga tillverkningen vid små bruk olönsam.

I Norrland koncentrerades tillverkning till några få stora bruk, som Sandviken och Hofors i Gästrikland, Ljusne, Iggesund och Strömbacka i Hälsingland och Olofsfors i Ångermanland. Några av dessa bruk finns kvar. Andra bruk lade om till pappersmassa, medan andra åter blev sågverk.

I medlemstidningen Smedforskaren nr 2/2016 kan du läsa mer om Järnbruk i Norrland, om världens nordligaste järnbruk, om värvningar till bruken, expansion och omflyttning.

Boken Järnbruk i Norrland har nu kommit ut. FFS kommer naturligtvis att ha boken tillgänglig under Släktforskardagarna i Umeå 20-21 augusti.

Pris för boken är 250 kr för medlemmar och 300 kr för icke-medlemmar. Försändelseavgift tillkommer, 45 kr inom Sverige. Beställ och betala via FFS plusgiro 84 28 21 -1. Uppge vilken bok du vill ha samt namn och adress.

FFS kommer att erbjuda särskilt mässpris under Släktforskardagarna!