Jernbloggen.se – ny blogg om bergshistoria

1 juni, 2016

Det finns ett stort intresse för bergshistoria runt om i landet. Därför har Yngve Axelsson, bibliotekarie på Jernkontoret, startat jernbloggen.se. Blogginläggen kommer enligt uppgift att handla om bergshanteringens historia ur många olika synvinklar.

Många vänder sig till Jernkontoret med frågor om bergshistoria. Inte bara akademiska forskare utan även privata och den intresserade allmänheten kan ha nytta av de källor och urkunder som finns i Jernkontorets bibliotek och bildsamlingar, och även av de böcker och forskningsrapporter som Jernkontorets bergshistoriska utskott publicerar.

Det första inlägget på den nya bloggen om bergshistoria publicerades den 21 maj. Du hittar bloggen på www.jernbloggen.se